Mütevelli Heyeti

Vakfımızın Mütevelli Heyeti 20 kurucu ile salt çoğunlukla seçilen ilave 20 kişi olmak üzere toplam 40 kişiden oluşur. 
Mütevelli Heyeti, vakfın en yüksek karar organı olup başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

•    Merkez ve şube yönetim ve denetim kurullarını seçmek.
•    Danışma Meclisi üyelerini seçmek ve çalışma yöntemlerini belirlemek.
•    Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu ve kesin hesapları görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.
•    Yönetim kurulunca hazırlanan vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
•    Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe ve faaliyet tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
•    Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve yolluk verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.
•    Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.
•    Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
•    Ölüm, istifa, üç mütevelli toplantısına art arda ve mazeretsiz olarak katılmamak suretiyle üyeliği düşen, yasal sebeplerle boşalan mütevelli heyet üyelerinin yerine yenisini seçmek.
•    Vakfın feshi veya tasfiyesi ile tasfiye şekline karar vermek.

Mütevelli Heyeti Yönetim kurulunun hazırladığı bütçe faaliyet plânları, bilanço-kesin hesap ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar olağan toplanır.
 

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI
MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

1 – Abidin MEMİLİ
2 – Ahmet Kasım ÖZKAN
3 – Akif ASLAN
4 – Ali AY
5 – Ali AYDIN
6 – Ali BOĞA
7 – Ali ÖZKAN
8 – Atalay ŞAHİN
9 – Cemal ŞEN
10 – Doğan ATAY
11 – Ercan GÜLEN
12 – Faruk BAŞOĞLU
13 – Fatih ACAR
14 – Fethi ERDOĞAN
15 – Güçlü ŞENEL
16 – Hacı Ali BOZDAM
17 – Hayrullah BAŞER
18 – Hüseyin AYAZ
19 – İbrahim KUMAŞ
20 – İsa KELEŞ
21 – Kerem ALTUN
22 – Mahmut ÖZBAY
23 – Mehmet ÇİÇEK
24 – Mehmet KARABACAK
25 – Mehmet ÖZTÜRK
26 – Mevlüt AYHAN
27 – Mevlüt EVREN
28 – Mustafa YILDIZ
29 – Muzaffer YILDIRIM
30 – Nizamettin KUTLU
31 – Nurettin KULAKOĞLU
32 – Osman ARSLAN
33 – Osman YILMAZ
34 – Ömer KARA
35 – Raif AK
36 – Recep KIRIŞ
37 – Sadık KARAARSLAN
38 – Şahin KOSDİK
39 – Ufuk ZENCİRKIRAN
40 – Vedat CANBOLAT