Mütevelli Heyeti

Vakfımızın Mütevelli Heyeti 20 kurucu ile salt çoğunlukla seçilen ilave 20 kişi olmak üzere toplam 40 kişiden oluşur. 
Mütevelli Heyeti, vakfın en yüksek karar organı olup başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

•    Merkez ve şube yönetim ve denetim kurullarını seçmek.
•    Danışma Meclisi üyelerini seçmek ve çalışma yöntemlerini belirlemek.
•    Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu ve kesin hesapları görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.
•    Yönetim kurulunca hazırlanan vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
•    Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe ve faaliyet tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
•    Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve yolluk verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.
•    Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.
•    Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
•    Ölüm, istifa, üç mütevelli toplantısına art arda ve mazeretsiz olarak katılmamak suretiyle üyeliği düşen, yasal sebeplerle boşalan mütevelli heyet üyelerinin yerine yenisini seçmek.
•    Vakfın feshi veya tasfiyesi ile tasfiye şekline karar vermek.

Mütevelli Heyeti Yönetim kurulunun hazırladığı bütçe faaliyet plânları, bilanço-kesin hesap ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar olağan toplanır.
 

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI
MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

 1. Abidin MEMİLİ
 2. Adnan YILDIRIM
 3. Ahmet Kasım ÖZKAN
 4. Akif ASLAN
 5. Ali ÖZKAN
 6. Atalay ŞAHİN
 7. Celalettin ÖLMEZ
 8. Doğan ATAY
 9. Ekrem MEYDANLI
 10. Elif TERZİ
 11. Ercan GÜLEN
 12. Erol GÜROL
 13. Fadime Toğaç ARSLAN
 14. Faruk BAŞOĞLU
 15. Fatih ACAR
 16. Fethi ERDOĞAN
 17. Güçlü ŞENEL
 18. Hasan MUTLUOĞLU
 19. Hayrullah BAŞER
 20. Hülya ÖZTÜRK
 21. Hüseyin AYAZ
 22. İbrahim KUMAŞ
 23. İsa KELEŞ
 24. İsmail KANDEMİR
 25. Mecnun YILDIZ
 26. Mehmet KARABACAK
 27. Mevlüt AYHAN
 28. Mevlüt EVREN
 29. Mikail HASBEK
 30. Muzaffer YILDIRIM
 31. Nizamettin KUTLU
 32. Nurettin KULAKOĞLU
 33. Osman YILMAZ
 34. Ömer KARA
 35. Raif AK
 36. Reşat PETEK
 37. Sadık KARAARSLAN
 38. Şahin KOSDİK
 39. Ufuk ZENCİRKIRAN
 40. Vedat CANBOLAT