Gençlik Kolları

Vakfımız, gençlerimizin eğitimine katkı sunmak amacıyla, ihtiyacı olan öğrencelere imkânları ölçüsünde burs vermekte ve yurt imkânı sağlamaktadır.
Gençlerin, kendi aralarında sağlayacakları dayanışma ile yürütecekleri sosyo-kültürel etkinliklerle, toplumsal problemlere duyarlılıklarını arttıracak bir organizasyon olarak yapılandırılan Gençlik kolları biriminde;
Kariyer, kimlik, kişilik ve şahsiyetlerinin oluşumu, sevgi, saygı ve yüksek ideale sahip ahlaklı birer fert olarak yetişmeleri için eğitim-kültür çalışmaları yapılmaktadır.
Gençler, derslerinden arta kalan zamanlarında hayatın içinde tecrübeye dayalı pratik beceri kazanmaları için Vakfımızın bütün etkinliklerinde aktif bir şekilde görev almaktadırlar.