Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Mütevelli Toplantısı Yapıldı

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Mütevelli Toplantısı Yapıldı 32 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısı 15 Ekim 2022 Cumartesi günü, saat 10.00’da Vakıf Genel Merkezinde yapıldı. Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Öztürk tarafından toplantı çoğunluğunun sağlandığı ifade edildi ve toplantı açılışından sonra vakfımızın […]

Devamı

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI KÜLTÜR ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFIEĞİTİM VE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Eğitim ve Kültür Çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Eğitim ve […]

Devamı

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI BURS YÖNERGESİ

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, ülkemizin geleceği olan gençlerimizden başarılı ve/veya maddi imkanları yetersiz öğrencilere verilecek eğitim burslarında uyulacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, öğrenim görmekte olan lisans, lisansüstü ve doktora […]

Devamı

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI YAYIN YÖNERGESİ

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFIYAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’nın yayın ve kültür hayatımıza katkı sağlayacak kitap dergi gazete medya çalışmaları yapmak, yeni yazarların keşfedilmesini sağlamak, milli ve manevi değerlerin yaşaması ve yaşatılmasında sorumluluk almak ve kurulun […]

Devamı

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI GENEL MÜDÜRLÜK YÖNERGESİ

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Genel Müdürlük Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Genel Müdürlüğünün yapısı, personel görev, yetki, sorumlulukları ile faaliyet birimlerinin çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Anadolu Eğitim […]

Devamı

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI YÖNETMELİĞİ

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı merkez ve şube organları ile temsilciliklerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı merkez, şube […]

Devamı

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI RESMİ SENEDİ (1)

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFIRESMİ SENEDİ Vakfın Adı ve Merkezi Madde:1 – Vakfın adı “Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı” dır. Söz konusu bu vakıf iş bu senette “Vakıf’ kelimesiyle anılacaktır. Madde:2 – Vakfın merkezi Ankara’dır. Vakfın Amaçları Madde:3 – Vakfın amacı, Türk milli kültür, milli ve manevi değerlerimizin korunması yaşatılması ve çağın imkânlarından ve çağdaş araçlardan […]

Devamı

Takdim / Av. Hayrullah Başer

Takdim / Av. Hayrullah Başer Ülkemizin geçmişine baktığımızda iyi niyetlerle kurulmuş, güzel hizmetler yapmış yüzlerce dernek, vakıf ve cemiyetin bir süre sonra ya kapanıp gittikleri, ya da işlevini yitirerek atıl hale geldikleri görülmektedir. Bunun nedenleri arasında kendi iç mevzuatlarını güncelleyip geliştirememeleri, dinamik yapılarını devam ettirememeleri veya kurumsallaşamamaları olarak gösterilebilir. Tarihimizde kurulmuş ve günümüzde varlığını sürdüren […]

Devamı