Anadolu Ay Yayınları

e-book YAYINLAR

A RETURN TO MIND AND WISDOM: Al-MĀTURĪDĪ

HİLMİ DEMİR & MUZAFFER TAN
The views of Imam al-Māturīdī (d. 333/944), the founder of one of the theological schools of Islamic thought, continue to live among Muslims for centuries. Māturīdism, which emerged as a continuation of the views of Abū Ḥanīfa (d. 150/767), the founder of Ḥanafism, the first legal school, found a response in the lands where Ḥanafism spread. Known for emphasizing reason and wisdom, Imam al-Māturīdī advocated a non-exclusive understanding of faith in Islamic thought. In his philosophy of nature, he emphasized the wisdom of God. He made a fairly rational defense of religion against gnostic beliefs while placing justice at the center of religion. The views of Imam al-Māturīdī, which has been forgotten in the last centuries, have begun to be remembered again against radical Salafist interpretations. When the readers read Imam al-Māturīdī’s views, they will better understand why Radical Salafists and ISIS harshly criticize Māturīdism. Therefore, the authors have not neglected to include a special chapter in the book on this issue.

Z KUŞAĞI
Sosyolojik Bağlamda Kuşaklar

Editör: Prof. Dr. ÖZCAN GÜNGÖR
Görüldüğü kadarıyla gelecek nesiller hakkında yapılan tiplemeler, şimdiki neslin umut ve endişelerinin geleceğe ilişkin projeksiyonlarıdır denebilir. Çünkü içinde yaşanılan çağ ve yerine getirilen/getirilemeyen sorumluluk ve problemleri, şimdiki nesil gelecek nesil yüzünden okuyarak bir tipleme ve değerlendirme yapmaktadır. Aslında bu tiplemeler değişimi anlamayı kolaylaştırmak için yapılmaktadır. Bu değişimden mutlu ve umutlu olanlar gençliği bu değişimin havarileri olarak gördüğünden överken, memnun olmayanlar ise genç kuşağı adeta günah keçisi olarak görerek değişimin birincil müsebbibi olarak görmektedirler. Bu bağlamda bir kitap formatına kavuşan ve uzun soluklu bir çalışma sonucu ortaya çıkan elinizdeki metnin yazarlarının temel gayesi, Z Kuşağı diye sosyolojik literatürde isimlendirilen ve olumlu-olumsuz toplumsal algıda yer eden olgunun, gerçekte ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, neden böyle isimlendirildiği gibi pek çok soruya veriler üzerinden cevap aramaktır. Bu çerçevede Z Kuşağının Türkiye algılarının ortaya konulması çalışmayı benzerlerinden ayırmaktadır.