Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu yedi asil, dört yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üç yıla kadar Mütevelli üyeleri arasından seçilebileceği gibi, çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışındaki kişilerden de seçilebilir.

Yönetim kururlu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcıları ile sekreter, muhasip ve diğer üyelerini seçerek görev taksimi yapar.

Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır.

Geçerli mazereti olmadan ard arda üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.

Boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerine yedek üyeler sırası ile çağrılır.

Toplantı karar yeter sayısı yarıdan bir fazlası olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noterden tasdikli  karar defterine yazılarak imzalanır.

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

SIRA

ADI SOYADI

GÖREVİ

BAĞLI BİRİMLER

1

Hayrullah BAŞER 

Başkan 

Teşkilatlanma, Danışma Meclisi, Bilim Kurulları, İhtisas Komisyonları

2

Şazeli ÇÜGEN 

Başkan Yardımcısı

Strateji, Ar-ge, Projeler

3

Aydın ŞIK

Başkan Yardımcısı

Gençlik Kolları, Sanat ve Edebiyat Topluluğu

4

Raif AK 

Başkan Yardımcısı

Sosyal Faaliyetler, STK’lar ve İş Birlikleri

5

Ömer KARA 

Başkan Yardımcısı

Basın-Yayın, Kadın Kolları

6

Mehmet ÖZTÜRK 

Genel Sekreter 

Eğitim, Kültür ve Bilim, Okullaşma

7

Abidin MEMİLİ 

Genel Muhasip 

Mali İşler, İşletmeler ve İştirakler

8

Ali AY

Genel Müdür

Koordinasyon, Kurumsallaşma

9

Adnan YILDIRIM

Yönetim Kurulu Yedek Üye

 

10

Erol GÜROL

Yönetim Kurulu Yedek Üye

 

11

Hüseyin AYAZ

Yönetim Kurulu Yedek Üye

 

12

Akif ASLAN

Yönetim Kurulu Yedek Üye

 

 

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI DENETİM KURULU ÜYELERİ

SIRA

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Doğan ATAY

Denetim Kurulu Asil Üye

2

Ufuk ZENCİRKIRAN

Denetim Kurulu Asil Üye

3

Cemal ŞEN

Denetim Kurulu Asil Üye

4

Osman YILMAZ

Denetim Kurulu Yedek Üye

5

Ali ÖZKAN

Denetim Kurulu Yedek Üye