Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu 9 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üç yıla kadar Mütevelli üyeleri arasından seçilebileceği gibi, çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışındaki kişilerden de seçilebilir.

Yönetim kururlu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcıları ile sekreter, muhasip ve diğer üyelerini seçerek görev taksimi yapar.

Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır.

Geçerli mazereti olmadan ard arda üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.

Boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerine yedek üyeler sırası ile çağrılır.

Toplantı karar yeter sayısı yarıdan bir fazlası olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noterden tasdikli  karar defterine yazılarak imzalanır.

 

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler

1. Hayrullah BAŞER

2. Ali AY

3. Adnan YILDIRIM

4. Mehmet ÖZTÜRK

5. Abidin MEMİLİ

6. Ömer KARA

7. Fatih ACAR

8. Ekrem MEYDANLI

9. Aydın ŞIK

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

1. Raif AK

2. Erol GÜROL

3. Şahin KOSDİK

4. Gülşah DORA

5. Ömer OTACI

Denetim Kurulu Asıl Üyeler

1. Doğan ATAY

2. Ufuk

 ZENCİRKIRAN

3. Ahsen Süreyya AYDIN

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

1. Ali ÖZKAN

2. Osman YILMAZ