Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu 9 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üç yıla kadar Mütevelli üyeleri arasından seçilebileceği gibi, çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışındaki kişilerden de seçilebilir.

Yönetim kururlu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcıları ile sekreter, muhasip ve diğer üyelerini seçerek görev taksimi yapar.

Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır.

Geçerli mazereti olmadan ard arda üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.

Boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerine yedek üyeler sırası ile çağrılır.

Toplantı karar yeter sayısı yarıdan bir fazlası olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noterden tasdikli  karar defterine yazılarak imzalanır.

29 Nisan 2023 tarihinde yapılan Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
62. olağan Mütevelli Toplantısında seçilen

Yönetim Kurulu Üyeleri

 1. Hayrullah BAŞER (Başkan)
 2. Abidin MEMİLİ (Başkan Yrd., Genel Muhasip)
 3. Ömer KARA (Genel Sekreter
 4. Raif AK (Üye)
 5. Hayrettin YÜCEL (Üye)
 6. Adnan YILDIRIM (Üye)
 7. Aydın ŞIK (Üye)
 8. Ekrem MEYDANLI (Üye)
 9. Sevda TEPE ŞAHİN (Üye)

Denetim Kurulu Üyeleri

 1. Doğan ATAY
 2. Cemal ŞEN
 3. Kamil ÖRENTAŞ