Prof. Dr. Erol Güngör, Sempozyumla Anıldı…

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı koordinatörlüğünde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Ahi Televizyonu işbirliğiyle 28 Şubat 2024 tarihinde Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi’nde  ‘’Prof. Dr. Erol Güngör’ü Anma Sempozyumu’’ düzenlendi.

Açış konuşmasını yapan Vakıf başkanı Av. Hayrullah Başer, ülkemiz için çok önemli bir bilim adamı ve mütefekkir olarak düşünce ve fikir dünyamıza çok önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Erol Güngör’ün Kırşehir’de sempozyumla anılması ile önemli bir hizmetin yerine getirildiğine inanıyorum. Anadolu Vakfı tarafından Aliya İzzetbegoviç ve Prof. Dr. Erol Güngör projelendirilerek birçok üniversitemizle birlikte müşterek sempozyumlar yapıldı. Kısmet olursa Nurettin Topçu ve Cemil Meriç gibi önemli mütefekkirlerimiz için de benzer programlar yapılması planlanmaktadır. Bu gün burada Kırşehir’in yetiştirdiği önemli fikir adamımız Prof. Dr. Erol Güngör’ü anmak düşünce ve fikir yönüyle tanımak ve tanıtmak amacıyla Ahi Üniversitemizle birlikte yaptığımız program için Rektörümüze teşekkür ediyorum. Sunumlarını gerçekleştirecek ilim adamlarımızdan istifade edileceğini, katılımcıların da Prof. Dr. Erol Güngör’ü tanıma imkanı bulacaklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.

Türk kültür ve medeniyet anlayışının önemli isimlerinden biri olan Erol Güngör’ün düşünce dünyası gerçekleştirilen sempozyumla gözler önüne serildi. Kırşehir Ahievran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil yaptığı konuşmada yapılan bu sempozyumu kıymetli bulduğunu dile getirerek Güngör’ün düşünce dünyamıza etkisinden, entelektüel kişiliğinden ve tarihi misyonundan bahsetti.

Prof. Dr. Erol Güngör’ü rahmet ve minnetle anan Rektör Karahocagil, fikirlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu söyleyerek sözlerine son verdi.

EROL GÜNGÖR’ÜN MEDENİYET ANLAYIŞI ELE ALINDI

İlk oturumda Erol Güngör’ün medeniyet anlayışı ele alındı. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Maksut Yiğitbaş’ın yaptığı oturumda,  Prof. Dr. Hilmi Demir “İslam’ın Bugünkü Meseleleri Kitabı Bağlamında Din Meselemiz”, Prof. Dr. Özcan Güngör “Ne Nefret Ne Hayranlık, Milli Kültürle Değişim” ve Dr. Öğr. Üyesi Levent Taş “Erol Güngör Sosyolojisinde Medeniyet İnşası ve İnsan” başlıkları altında konuşmalar yaparak Erol Güngör’ün Medeniyet anlayışının Türk dünyasına yapmış olduğu katkılar anlatıldı.

BİR MÜNEVVER OLARAK GÜNGÖR’ÜN FİKİRLERİ GÜNCELLİĞİNİ KORUYOR

İkinci oturumda Erol Güngör’ün Düşünce Dünyasına üzerinde duruldu. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Refik Balay’ın üstlendiği bu bölümde, Prof. Dr. Hüseyin Öztürk “Türk Kültürü ve Erol Güngör” ve Dr. Yunus Şahbaz “Çok Yönlü Bir Aydın Olarak Erol Güngör” konularını tartışmaya açtı.

Güngör’ün Türk kültürü ve medeniyet anlayışına derinlemesine katkılar sunmuş bir düşünür olduğunun anlatıldığı oturumda bir münevver olarak fikirlerinin hala güncel ve etkili olduğu belirtildi.

Sempozyumda Türk kültürü ve medeniyet anlayışına ışık tutan Erol Güngör’ün eserleri ve fikirleri üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Katılımcıların Türk kültürü ve medeniyet anlayışının bu önemli figürü üzerine düşüncelerini paylaşmasının ardından sempozyum sona erdi.

Panalistlere, üniversite tarafından düzenlenen KATILIM BELGESİ takdim edilmek ve Anadolu Vakfı tarafından kitap hediye edilmek suretiyle Sempozyum tamamlandı.