KİTAP OKUMA PROJESİ KAPSAMINDA “İSLÂM AKAİDİ” YAZARI CAĞFER KARADAŞ’LA SÖYLEŞİ

 • Vakfımızın “Kitap Okuyoruz” projesi kapsamında yürüttüğü Mart ayı Yazarlarla Söyleşi Programı, Bursa Uludağ Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ ile 11 Mart 2023 Cumartesi günü saat 14.00 de Vakfın Konferans salonunda gerçekleştirildi.

  Vakfımızın başlattığı kitap okuma projesi her ay Anadolu Ay Yayınları içerisinden seçilen ve vakıf gönüllüleri tarafından okunarak, belirlenen bir tarihte kitabın yazarı ile okuyucuların buluşturulması suretiyle soru-cevaplı söyleşi gerçekleştirilmektedir. Söyleşi sonunda isteyen okuyucular için yazar kitaplarını imzalamaktadır.

  Vakfımız Ana Haber Yorum internet Gazetesi Köşe Yazarı olan Sayın Karadaş hocanın Anadolu Ay Yayınları arasında çıkan “İslâm Akaidi” isimli kitabı bu program dolayısıyla seçilmiş. 11 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’de Vakfımız Genel Müdürü İlahiyatçı ve Hukukçu Av. Ali Ay’ın moderatörlüğünde söyleşi programı gerçekleştirilmiştir.

  Hoca önce dinimizin inanç alanı ile ilgili bilim dalı, “Akaid” konusu “İslâm’ın Amentüsü” nün bir Müslümanın hayatında ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptıktan sonra ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle “Kader” Konusu üzerinde durmuş ve bu konuya açıklık getirmiştir.

  Özetle; yeryüzü ve Kâinat, insanı ve bütün canlıları yaratan Allah’ın bu varlık âlemini bir düzen içinde “Sünnetullah”  dediğimiz kanunlarla/takdirle yarattığını, depremin de bu kanunlardan birisi olduğunu belirtmiştir. Allah insana ve hiçbir canlıya dünyada azap etmez. Deprem, işlediğimiz günahların karşılığı olarak dünyada Allah’ın verdiği bir ceza değildir. Bilim fay hattını belirtmiş buraya ev yapma demiş, Burası deprem bölgesi, deprem şartlarına uygun konutların nasıl ve nereye yapılması gerektiğini bilimsel olarak ortaya koymuştur. Bilimin verileri de sünnetullahtır. Buna aykırı davranmak, demirden çalmak, betonun ölçüsüne uymamak, plan ve projeye aykırı imalat yapmanın sonucu yaşadığımız bu felaket bizim kendi ellerimizle hazırladığımız bir akıbettir. Bu da kazadır. Allah insanın sorumluluğu gereği yaptığı işin hak, hukuk, doğruluk ve dürüstlük gibi esaslara uygunluğu açısından mükâfat veya cezasını öbür dünyada vereceğini belirtmiştir.

  Bu açıklamalardan sonra katılımcılardan gelen birçok soruya Sayın Karadaş, gerek üslûbu, gerekse sorulara açık seçik ve anlaşılır örneklerle verdiği cevaplarla okuyucular ve dinleyiciler nezdinde büyük bir memnuniyet uyandırmıştır. Çok yararlı ve güzel bir program olmuştur.

  Söyleşi programının sonunda gençlere “İslâm Akaidi” kitabı hediye edilmiş ayrıca Cağfer Hocanın Anadolu Ay Yayınları arasında çıkan diğer kitaplarını da satın alan katılımcılar adına imzalamıştır. Programa iştirak edenler söyleşiden çok istifade ettiklerini ifade ederek memnuniyetlerini bildirmişlerdir.