Vakıf Gençliği "Bilge Aliya" Kitabını İnceledi

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfının koordine ettiği Aliya İzzetbegoviç’i Tanıma ve Tanıtma Etkinlikleri kapsamında hazırlanan “Bilge Aliya” kitabı vakıf gençleri tarafından okunduktan sonra 4 Aralık Cumartesi günü kritiği yapıldı. Üç ana bölüme ayrılan kitabın ilk iki bölümü olan “I. Hayat Yolculuğu”, II. Aliya’yı Tanımak” ele alındı.

Aliya İzzetbegoviç’in Çocukluk ve Gençlik Dönemi Ele Alındı

Gençlikten Sorumlu Başkan Aydın ŞIK’ın moderatörlük yaptığı etkinlikte kitabın çarpıcı yerleri konuşuldu. “Aliya İzzetbegoviç’in geçirdiği zor çocukluk fikir dünyası ne ölçüde etkiledi?” sorusu soruldu. Arkadaşlarımız Bilge Kral’ın çocukluk dönemlerini nasıl yorumladıklarını, Aliya eğer o coğrafyada, o tarihte veya o ailede doğmamış olsaydı belki de bilge bir lider olamayacağı konusunda açıklamalar yaptılar.

İzzetbegoviç’in gençliğinde girdiği buhran sonucu kendini felsefeye vermesinden ve anlam arayışından bahsedilerek Aliya’nın düşünce dünyası üzerinde adım atıldı. Gençliğindeki okumalarının ve düşünmelerinin hayatını ne denli etkilediği konuşuldu. Gençliğe göre “Aliya, teoride kalmamış” bir insandı.

“Savaş Düşmana Benzeyince Kaybedilir.”

Aliya’nın görüşleri arasında üzerinde durulan konulardan biri, kitapta da başlık olarak geçen, “Savaş düşmana benzeyince kaybedilir.” görüşüydü. “Siz siz olun, düşmanlarımız gibi zalim olmayın.” diyen Bilge Rehber Aliya’nın bu nedenle her zaman başının dik olduğu konuşuldu. Aliya düşmanlar gibi insan öldürmemiş, kutsal yerlere saldırmamıştı.

Daha sonra kitapta geçen “Bir diktatörlük tüm günahları yasaklasa da ahlaksızdır. Demokrasi ise, günahlara izin verse de ahlaklıdır.” sözü üzerinde duran gençlik, demokrasi ve diktatörlük hakkında görüşlerini beyan etti.

“Bilim veya Din Değil, Bilim ve Din; İşte, İslam Bu.”

Gençlik tarafından Aliya’nın, “Bilim veya din değil, bilim ve din; işte, İslam bu.” sözü üzerinde durulduktan sonra Müslümanların “İslamlaştırılması”, Müslümanların tekrar İslam’a, yani özüne dönmesi gerektiği ve din kardeşlerinin beraber hareket etmesi gerektiği konuşuldu.

Aliya’nın Koğuşta Nasıl Lideri Olduğu Konuşuldu

Ardından Aliya’yı olgunlaştıran şeyin uzun süre boyunca tek kişilik bir koğuşta kaldıktan sonra kesinlikle öldürüleceği düşüncesiyle katillerle dolu bir koğuşa alınması, fakat o koğuşta Aliya’nin fikirleri doğrultusunda bir lider konumuna yükselmesinin altı çizildi.  

Vakıf gençliği üzerinde duracağı konuları bitirdikten sonra bir dahaki sefere “Bilge Aliya”nın kalan kısmını okuyup incelemek, üzerinde konuşmak üzere sözleşti.