Prof. Dr. İsmet Emre Anadolu Vakfını Ziyaret Etti

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet EMRE, 3 Aralık Cuma günü 14.00’te Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfını ziyaret etti. Vakıf Genel Başkan Yardımcısı Raif AK, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Akif ASLAN, Ayizi dergisi Yayın Kurulu Üyesi F. Nur DOĞAN ve vakıf gençliğinden Gülşah DORA, İsmet EMRE’yi ağırladılar.

Aliya Projesi” ve Vakfın Diğer Faaliyetleri Tanıtıldı

Raif AK ve Akif ASLAN, değerli misafirimize vakfımızın görevlerinden ve amaçlarından bahsetti. Özellikle “Aliya İzzetbegoviç’i Tanıma ve Tanıtma Etkinlikleri”nin üzerinde duruldu. Aliya’nın kendisine misyon edindiği “yeni bir medeniyet inşası”nın vakfımızın misyonuyla birebir örtüştüğü dile getirildikten sonra bilhassa gençler için örnek bir şahsiyet olmasının altı çizildi.

Sayın EMRE’ye Ayizi dergisi ve AY Yayınlarından Kitaplar Hediye Edildi

F. Nur Doğan, İsmet EMRE’ye vakıf bünyesinde çıkan Ayizi dergisini ve Ay Yayınları tarafından yayımlanan kitapları hediye etti. 

İsmet EMRE, Vakıf Gençleriyle Bir Araya Gelmek İçin Söz Verdi

Sayın Dekan’a vakfın gençlik faaliyetlerinden de bahsedildi. İsmet EMRE gençlerin böylesine aktif olmasına çok sevindiği belirterek ilerleyen günlerden gençlerle bir araya gelip tanışmak, sohbet etmek için söz verdi.