Ara

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu yedi asil, dört yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üç yıla kadar Mütevelli üyeleri arasından seçilebileceği gibi, çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışındaki kişilerden de seçilebilir.

Yönetim kururlu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcıları ile sekreter, muhasip ve diğer üyelerini seçerek görev taksimi yapar.

Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır.

Geçerli mazereti olmadan ard arda üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.

Boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerine yedek üyeler sırası ile çağrılır.

Toplantı karar yeter sayısı yarıdan bir fazlası olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noterden tasdikli  karar defterine yazılarak imzalanır.

 

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
SIRA ADI SOYADI GÖREVİ BAĞLI BİRİMLER
1 Hayrullah BAŞER  Başkan  Teşkilatlanma, Danışma Meclisi, Bilim Kurulları, İhtisas Komisyonları
2 Şazeli ÇÜGEN  Başkan Yardımcısı Strateji, Ar-ge, Projeler
3 Adnan YILDIRIM Başkan Yardımcısı Gençlik Kolları, Sanat ve Edebiyat Topluluğu
4 Raif AK  Başkan Yardımcısı Sosyal Faaliyetler, STK’lar ve İş Birlikleri
5 Ömer KARA  Başkan Yardımcısı Basın-Yayın, Kadın Kolları
6 Mehmet ÖZTÜRK  Genel Sekreter  Eğitim, Kültür ve Bilim, Okullaşma
7 Abidin MEMİLİ  Genel Muhasip  Mali İşler, İşletmeler ve İştirakler
8 Ali AY Genel Müdür Koordinasyon, Kurumsallaşma
9 Erol GÜROL Yönetim Kurulu Yedek Üye  
10 Hüseyin AYAZ Yönetim Kurulu Yedek Üye  
11 Akif ASLAN Yönetim Kurulu Yedek Üye  
12 Aydın ŞIK Yönetim Kurulu Yedek Üye  

 

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI
DENETİM KURULU ÜYELERİ
SIRA ADI SOYADI GÖREVİ
1 Doğan ATAY Denetim Kurulu Asil Üye
2 Ufuk ZENCİRKIRAN Denetim Kurulu Asil Üye
3 Cemal ŞEN Denetim Kurulu Asil Üye
4 Osman YILMAZ Denetim Kurulu Yedek Üye
5 Ali ÖZKAN Denetim Kurulu Yedek Üye
Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz