Ara

Mütevelli Heyeti

Vakfımızın Mütevelli Heyeti 20 kurucu ile salt çoğunlukla seçilen ilave 20 kişi olmak üzere toplam 40 kişiden oluşur. 
Mütevelli Heyeti, vakfın en yüksek karar organı olup başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

•    Merkez ve şube yönetim ve denetim kurullarını seçmek.
•    Danışma Meclisi üyelerini seçmek ve çalışma yöntemlerini belirlemek.
•    Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu ve kesin hesapları görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.
•    Yönetim kurulunca hazırlanan vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
•    Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe ve faaliyet tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
•    Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve yolluk verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.
•    Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.
•    Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
•    Ölüm, istifa, üç mütevelli toplantısına art arda ve mazeretsiz olarak katılmamak suretiyle üyeliği düşen, yasal sebeplerle boşalan mütevelli heyet üyelerinin yerine yenisini seçmek.
•    Vakfın feshi veya tasfiyesi ile tasfiye şekline karar vermek.

Mütevelli Heyeti Yönetim kurulunun hazırladığı bütçe faaliyet plânları, bilanço-kesin hesap ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar olağan toplanır.
 

 

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

 

SIRA      ADI SOYADI

1             Abidin MEMİLİ

2             Ahmet Kasım ÖZKAN

3             Akif ASLAN

4             Ali AY

5             Ali AYDIN

6             Ali BOĞA

7             Ali ÖZKAN

8             Atalay ŞAHİN

9             Cemal ŞEN

10           Doğan ATAY

11           Ercan GÜLEN

12           Faruk BAŞOĞLU

13           Fatih ACAR

14           Fethi ERDOĞAN

15           Güçlü ŞENEL

16           Hacı Ali BOZDAM

17           Hayrullah BAŞER

18           Hüseyin AYAZ

19           İbrahim KUMAŞ

20           İsa KELEŞ

21           Kerem ALTUN

22           Mahmut ÖZBAY

23           Mehmet ÇİÇEK

24           Mehmet KARABACAK

25           Mehmet ÖZTÜRK

26           Mevlüt EVREN

27           Mustafa YILDIZ

28           Muzaffer YILDIRIM

29           Nizamettin KUTLU

30           Nurettin KULAKOĞLU

31           Osman ARSLAN

32           Osman YILMAZ

33           Raif AK

34           Recep KIRIŞ

35           Sadık KARAARSLAN

36           Şahin KOSDİK

37           Şazeli ÇÜGEN

38           Turgut ŞAHİN

39           Ufuk ZENCİRKIRAN

40           Vedat CANBOLAT

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz