Ara

Çalışma Metodumuz

Faaliyetlerde aleniyet ve meşruiyet esastır.

  1. Düşünce-fikir ve eylemlerin değerlendirilmesinde toptancılıktan ve slogancılıktan kaçınmak esastır.
  2. Ortak çalışma grupları ile müşterek doğruları yüceltmek esastır.
  3. Faaliyetin sonuçlarını, şahsiyetleri incitmeden, yanlışları düzelterek ve doğruları ortaya koyarak değerlendirmek asıldır.
  4. Fikir ve düşüncelerin ifade edilişinde doğru haber, akıl ve selim hislerin rehberliği esas olup, nakli ve akli ilimlere ve kültürümüze uygunluk aranır.
Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz