Ara

Hedeflerimiz

Vakfımızın başlıca hedefleri şunlardır:

  1. Milli kültür ve tarihi değerlerimizi korumak, geliştirmek.

  2. Yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak

  3. Gençliğin milli, manevi ve tarihi kültür değerlerimizi ana kaynaklardan öğretmek,

  4. Düşünce dünyamızı bilimsel disiplin ve esaslara göre geliştirmek.

  5. Eleştirel düşünce yapısını geliştirmek

  6. insanlığın gelişmesi ve mutluluğuna katkıda bulunacak sevgi topluluğu olmak.

  7. Etkili bir kültür ve fikir ekolü olmak.

  8. Doğu ve batı medeniyetlerini temel kaynaklarından tanıyarak din, kültür ve medeniyet tarihi alanında mukayeseli çalışmalar yapmak.

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz