Ara

İlkelerimiz

  1. Adalet, hukuk, insan haklarına ve ahlak ilkelerine bağlılık,

  2. Müspet değişim ve gelişime açık olmak,

  3. Hür düşünceye dayalı işbirliğine açık olmak, 

  4. Demokratik, katılımcı, aksiyoner ve kararlı olmak,

  5. Bütün çalışmalarında meşruiyetçiliği ve aleniyeti esas almak.

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz