Ara

Misyonumuz & Vizyonumuz

Vakfımızın Misyonu

Fert, toplum ve insanlığın mutluluğunu hedef alan, gelişime açık; tarihine, milli-manevi kültürel değerlerine, inançlarına bağlı, öz güven sahibi, ilim-akıl ve hikmeti rehber edinen örnek fertler yetiştirme, Türk Milletinin varlık ve bekasını samimi bir dava anlayışı ile sevgi toplumuna dayalı yeni bir medeniyetin inşasına rehberlik etme gayretidir.

 

Vakfımızın Vizyonu

Yerküremizde insanlık maddi ve manevi bir buhran yaşamaktadır. İnsanların ekseriyeti kendilerinin ve toplumlarının ıstıraplarına duyarsız hale gelmiş ve var oluş gayelerini unutmuşlardır. Bu durum Türk Milletinin huzurunu ve mutluluğunu, Müslüman Milletlerin ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedir.

Milletimiz ve İnsanlığın bu bunalımdan çıkışına rehberlik edecek, milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel insani değerleri benimsemiş, fedakâr, karakterli, şahsiyetli fertlerin kararlı rehberliğine ihtiyaç vardır. Bu rehber insanların yetiştirilebilmesi için de aynı idealler etrafında bir araya gelen insanların iş birliğine ihtiyaç vardır.

Vakfımız bu idealler etrafında birleşen insanların, milletine özverili bir şekilde hizmet ürettikleri Vakıflardan bir olarak bilinecektir.

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz