Ara
25/10/2017

TARIM SU VE ÇEVRE RAPORU

Raporu PDF olarak okumak için tıklayınız

 

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, 25 yılı aşan geçmişi ile ülkemizin eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sunma gayretinde olan bir kurumdur.
Özellikle gençlerimizin milli, manevi ve kültürel değerler çerçevesinde yetişmelerini sağlamak; kimlik, kişilik ve kariyer anlamında fırsat ve imkânlar sunarak gençlere destek olmak vakfımızın en önemli hedefleri arasındadır.
Çağımızda bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesiyle ve yaygın medya - iletişim ağının küresel etkisiyle toplumumuz bilgi kirliliği ve yabancı kültürel kuşatma altında modernleşme, değişim ve seküler hayatın getirdiği değerler erozyonuyla birlikte sorunlar yaşamaktadır.
Bu sorunlar karşısında millet varlığımızın devamı; milli kimliğimizin korunması, yaşatılması; milli, manevi, dini, sosyal, tarihi ve kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve medeniyetimizin yeniden inşası görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemize bağlıdır.
Medeniyetimizin yeniden inşası; kendisine güvenen, sorunları ile yüzleşen ülkesi için çözüm ve katma değer üreten, bilimin rehberliğinde bilimsel düşünceye sahip vatansever, idealist bir nesil ile mümkündür.
İşte bu amaçla vakıf olarak eğitim ve kültür ağırlıklı çalışmalarla birlikte “Türkiye’nin Temel Meseleleri ve Bunlarla ilgili çözüm önerileri” üzerine bilimsel çalışmalar yapmak üzere Ağustos 2014 tarihinde Ankara’da 80 civarında değerli bilim adamlarının katıldığı bir çalıştay düzenledik.
Bu çalıştayda Türkiye’nin Temel sorunlarından:
“Türkiye’de Dini hayat”,
“Eğitim ve Kültür Politikaları”,
“Yüksek Öğretim ve Bilgi Üretimi”,
“Sağlık ve Sosyal Politikalar”,
“Tarım Su ve Çevre”,
“Hukuk ve Yargı Sistemi”,
“Türkiye'nin Ekonomisi”,
“Türkiye’de Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci”,
“İslam Dünyasının Jeopolitiği”
“İletişim ve Medya”
Konu başlıkları çalışma alanı olarak seçilerek, bu alanlardaki sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu raporları hazırlamak üzere akademisyen, uzman ve araştırıcılardan oluşan çalışma grupları komisyonlar oluşturulmuştur
Geçen bu süre içerisinde komisyon üyelerinin görüş ve önerileri raportörler tarafından birleştirilerek elinizdeki bu rapor metin ortaya çıkmıştır.
Ülkemizin en temel sorunlarından olan “Tarım, Su ve Çevre” sorunları üzerine çözüm içeren bu rapora emeklerini esirgemeyen büyük bir özveri ile söz konusu raporu hazırlayan: Prof. Dr. Yusuf DEMİR, Prof. Dr. Musa SARICA, Prof. Dr. Vedat CEYHAN, Doç. DR. Bahtiyar ÖZTÜRK, Doç. Dr. İzzet AKÇA, Yrd. Doç. Dr. Ali TEKGÜLLER, Yrd. Doç. Dr. Umut Sami YAMAK’a; Ayrıca raporların hazırlanmasında koordinasyonu sağlayan: Prof. Dr. Halis ÖLMEZ’e ve emekli Orta Öğretim Genel Müdürü Kerem ALTUN’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçek bir fikir, düşünce ve emek mahsulü olan bu raporun gerek kamuoyu, gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında uygulayıcılar tarafından dikkatle değerlendirileceğine inanıyor, Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

 

Hayrullah BAŞER
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz