Ara
21/06/2019

TÜRKÇE DİL RAPORU

Raporu PDF olarak okumak için tıklayınız

 

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, çeyrek asrı aşan geçmişi ile ülkemizin eğitim ve kültür hayatına katkı yapma amacı taşıyan bir sivil toplum kuruluşudur.
Millet varlığımızın devamı, tarihi, sosyal, kültürel, milli, manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına, ülke ve dünya gerçeğini bilen, çağı okuyan, kimlik, kişilik ve kariyer olarak kendi değerleri ile şahsiyet bulmuş bir gençliğin yetişmesine bağlıdır. Gençliğine sahip çıkamayan ve onu yarına hazırlayamayan bir milletin geleceği güvende olamaz.
Gelenek dediğimiz kültür ve medeniyet hazinemizin yeni nesillere intikalinde en önemli taşıyıcı unsur “dil”dir. Dil, millet olmanın ve millet olarak kalabilmenin en önemli unsurlarından biridir.
Dil, iletişim aracıdır, tefekkürün, düşüncenin, anlamanın, anlaşmanın, medeniyetin, bizi biz yapan değerlerin, hüzünlerin, sevinçlerin ifade edildiği değeri inkâr edilemez bir hazinedir. Dilini koruyamayan, kaybeden milletler zamanla başka medeniyetlerin kuşatması ile tarih sahnesinden silinip giderler.
Dilimizin dünya dilleri ve milletleri arasında önemli bir yeri vardır. Ancak küresel faktörler, sosyal medya ve kitle iletişim araçlarındaki hız ve değişim karşısında, gerekli hassasiyet ve özen gösterilemediği için dilimiz yozlaşma ve bozulma tehlikesi altındadır.
Bu durum, dillin oluşturduğu nesiller arasında bağı koparmakta, insanlar yarım asır önceki metinleri bile anlamakta zorlanmaktadır. Toplumun geçmişi ile tarihi, kültürel ve manevi bağı kopmaktadır.
Günümüzde yabancı kelime ve kavramların gerek Akademik dilde, gerekse cadde ve sokaklarda işyeri levhalarına kadar yaygın kullanılması, Değerli Devlet ve Siyaset adamı Sayın Cemil Çiçek tarafından gündeme getirilerek konu ile ilgili bir araştırma ve çalışma yapılması önerilmiştir.
Bu öneri üzerine Sayın Cemil Çiçek Başkanlığında, Prof. Dr. Hayati Akyol, Dr. Öğretim Üyesi Necmettin Türinay, Emekli Dr. Öğretim Üyesi İsmail Cansız, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Atabay ve emekli Orta Öğretim Genel Müdürü Kerem Altun’ dan oluşan komisyon oluşturulmuştur.
Komisyon kısa sürede, “bu konuda yapılan çalışmaları ve mevzuatı tarayarak, mevcut durumun tespiti ile önerileri” içeren bir rapor hazırlamıştır. Türkçenin kullanılması konusunda kamu kurumlarının mevzuatlarında dil konusunda düzenlemenin olduğu görülmüş, ancak bu yasal düzenlemelerin, dağınıklığı ve bir yaptırımı olmadığı için etkisiz kaldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle siyaset kurumu tarafından dilimizin korunması ve geliştirilmesi hususunda uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiği görüşü benimsenmiştir.
Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen komisyon üyelerine teşekkür ediyoruz.
Önemli bir düşünce ve emek mahsulü olan bu raporun siyaset ve ilgili kamu kurumlarında gerekli alakayı göreceği inancı ile ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

 

Hayrullah BAŞER
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz