Ara
20/07/2017

STRATEJİK PLAN 2017-2019

2017-2019 Stratejik Planını PDF olarak okumak için tıklayınız

 

[SUNUŞ]

 

Hayrullah BAŞER
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Köklü mazisi ve binlerce gönüllünün sevgi ve sempatisi ile varlığını devam ettiren Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, Stratejik Yönetim anlayışıyla yoluna daha emin adımlarla yürüme kararlılığındadır.
Gelecekte vakıf hizmetlerinin temel şekillendiricileri neler olacağı düşünüldüğünde yapılacak analizlerin başında toplumsal beklentiler ve ihtiyaçlar ön plana çıkmaktadır. Örgün eğitim dışında eğitim kurumlarının sorumluğunda olmayan alanlardaki eğitim, kültür, sosyal etkinliklere olan taleplerin karşılanmasında STK ve işbirliği içinde olacakları kurum ve kuruluşların destekledikleri organizasyonların önemi artmaktadır.
Ayrıca bölgemizde yaşanan olayların açtığı sosyal yaralar ve etkilerinin giderilmesinde sosyal sorumluluk üslenecek kurumlar STK ve vakıflardır. Ortak akıl ve uzlaşmaya dayalı işbirlikleri ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla kurulacak temel ve stratejik ortaklıklar sayesinde oluşacak toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve barış ülkemizin huzur ve refahına katkı anlamındadır. Vakıf hizmetleri çeşitli kurum ve kuruluşların (STK, Üniversite, Belediye, Okullar, Kamu Kurum ve Kuruluşları) etkileşim içinde olacağı bir ortamda yürütülebilecektir.
Üretim olmadan bir şirketin pazara çıkması ve satış yapması nasıl mümkün değilse sosyal bir kurum olan Vakıfların da misyonları çerçevesinde toplum beklentilerini karşılayacak ürünler ortaya koymaları varlık nedenleridir. Hükümet politikalarına yardım etmede Vakıfların ne kadar önemli bir rol oynayabildiği son yıllarda daha belirginleşmiştir.
Ülkemiz ve dünyadaki toplumsal değişim ve gelişmelere bakıldığında İslami inanç temellerini esas alan nitelikli, bilimsel ve doğru bilginin önem kazanmış, politika oluşturmaya yarayan düşünce ve bilgi üretimine olan ihtiyaç öncelikli çalışma alanı haline gelmiştir.
Ekonomik göstergeler çerçevesinde bakıldığında ise başarı ve istihdam için girişimcilik belirleyici unsur olmuştur. Her alanda sektörel rekabetin yaşandığı ve rekabet karşı işbirliklerinin dikkatle izlendiği, bilimsel rapor ve önerilerin dikkate alındığı bir ortam mevcuttur. Bu ortamda fikir ve düşünce üretimi bir başka çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Projelere dayalı işbirlikleri kurarak nitelikli ve verimli faaliyetlerle yukarıda sözü edilen alanlara yönelik ürünler geliştirme etkili bir çalışma alanı olmuştur. Bu kapsamda Vakıf hizmetleri, ürettiği kadar yaşayacak ve ürün niteliği kadar etkili olacaktır.
Genç nüfusta işsizlik oranının artması sonucu her sektörde iş taleplerini değerlendirirken nitelikli eleman istihdam uygulamaları yaygınlaşmaktadır. İş bulmada ortaya çıkan bu durum gençlere yönelerek sertifika programlarının önemini ortaya çıkarmaktadır. Gençlerin iş bulmada tercih edilen elemen olma çabalarının desteklenmesi de bir sosyal sorumluluk olarak görülüp değerlendirilebilir. Söz konusu alanda girişimcilik ve dil kursları, yaygın eğitim programları, internet üzerinden dersler verilerek gençlerin nitelikli eleman olma beklenti ve talepleri karşılanabilir. Bilimsel araştırmalar yapma ve yayınlama çabalarıyla hükümet politikalarının oluşumuna öneri desteği verilebilir. Böylece üniversite ve uzman desteğiyle yapılacak sertifika ve yayın eğitim programları hem bir moral hem de istihdam aracı olabilecektir.
Gençlerin katılım ve katkı sağlayacağı çalışmaların dinamikliği ve verimliği gerçeğine rağmen gençlerin aktif katılım sağlayacağı programların istenilen düzeyde olmaması analiz edilmesi gereken bir konudur.
Bu kapsamda; gençlerin ihtiyaç duyduğu alanların belirlenmesi, öğrenci tabanlı dinamik programların hazırlaması, üniversite gençliğinin akademik ve ilmi alanlara yönlenmelerine danışmanlık desteğinin verilmesi öncelikli olarak düşünülmesi gereken konuların başında yer almaktadır. Ayrıca Vakıftan burs alan öğrencilerin alanlarına göre programlarda yer almalarını sağlanması öğrencilerin pozitif katkı yapmalarına fırsat verecektir. Üniversitenin ilk yıllarında yaşanan zorlukların yaşanmaması için lise öğrencilerini üniversite öğrencileriyle buluşturulması yoluyla deneyim paylaşımı ve liselilere pozitif katkı verme ortamlarının oluşturulması katılımcılığı artırma adına başarılı sonuçlar verebilir. Üniversite öğrencisinin içinde olduğu ve program çeşitliliğini öğrencilerin belirlediği dinamik bir yapı kurulabilirse yapılabilecektir.
Vakıf olarak eğitim, kültür ve bilim alanlarında özgün çalışmaların nasıl yapılabileceği üzerinde daha çok kafa yormamız gerekmektedir. Bunun için öncelikli olarak vakıf çalışmalarına katkı sağlamada gönüllülük anlayışının yeniden disipline edilmesiyle işe başlanabilir.
Birey ve toplum bilincindeki değişim ve beklentilere bakıldığında eğitim, kültür ve bilim alanında milli ve manevi değerlerimiz yörüngesinde düşünce üretimine olan ihtiyacın varlığını göstermektedir. Bu alanda yapılacak çaba ve çalışmaların vakıf hizmetleri kapsamında ihtiyaç ve beklentileri karşılama kapasitemizi gerçekliliğiyle ortaya koyup akademisyen ve uzman vakıf dostlarından eğitim, kültür ve bilim alanında çalışma grupları oluşturulabilir. Özgün ürünler ihtiyaç, fırsat ve risk analizine dayalı olarak disiplin içinde yönetilen akademik çalışma gruplarıyla verilebilecektir.
Vakfımızın ülkemizin gelişmesine bir sivil toplum kuruluşu olarak daha disiplinli katkılar vermesinin yolu hizmet kalitesini artırmaktan geçmektedir. Stratejik Planlama çalışmasının birçok analiz verilerini dikkate alarak yapılması uygulanabilir ve sonuç alınabilir olması Vakıf faaliyetlerinin niteliğini artıracaktır. Stratejik Planlama çalışmalarında emeği geçen, katkıları olan stratejik plan hazırlama ekibi üyelerine, stratejik planlama çalıştayı katılımcılarına ve vakıf dostlarına teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

 

 

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz