Ara
02/08/2018

MEDENİYETİMİZİN YENİDEN İNŞA ZARURETİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Medeniyetimizin Yeniden İnşa Zarureti Üzerine Düşüncelerini PDF olarak okumak için tıklayınız

 

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı 1990 yılında kurulan çeyrek asırlık geçmişi ile ülkemizin düşünce, fikir, sanat, eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sunmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Gençlik yıllarımdan başlayarak, elli seneyi aşkın bir süredir, dünyanın ve ülkemizin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, ilmi gelişmelerini takip eden, değişik siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel organizasyonlarda görev almış birisi olarak asıl hizmetimi, kuruluşundan beri Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’nda sürdürüyorum.
Vakfımızın en önemli görevi kadim geleneğimiz, kültür ve medeniyetimizin temel kaynaklarını güncel haliyle yeni nesillere aktarmaktır.
Popüler ve küresel kültürlerin yaygın olduğu günümüzde gençlerimizin milli, manevi ve kültürel değerlerimize bağlı, kimlik, kişilik ve kariyer sahibi birer şahsiyet olarak yetişmelerine imkânlar sunarak destek olmak Vakfımızın en önemli hedefleri arasındadır.
Millet varlığımızın devamı; milli kimliğimizin korunması, yaşatılması, milli, manevi, dini, sosyal, tarihi ve kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve medeniyetimizin yeniden inşası görevini yerine getirmeye bağlıdır.
Medeniyetimizin yeniden inşası; kendine güvenen, sorunları ile yüzleşebilen, ülkesi için çözüm ve katma değer üreten, bilimin rehberliğinde bilimsel düşünceye sahip, vatansever, idealist bir neslin yetişmesi ile mümkündür.
Zira insanlık; benmerkezci, pragmatist, makyavelist, güce dayanan batı medeniyetinin zalim ve emperyalist uygulamalarından kaynaklanan sorunlar yaşamaktadır.
Yaşanan bir başka insanlık sorunu da, muhteşem medeniyetlerin sahibi İslam Coğrafyasının kendi medeniyet değerlerinden uzaklaşmış, sorumluluk bilincini kaybetmiş, kaderci, teslimiyetçi, tembel mensuplarının bu halleri ile batı medeniyetinin
zulmüne maruz kalmış olmalarıdır. Yani yaşanan sorun bir medeniyet sorunudur.
Bu sorunun çözümü için neler yapılmalı, nasıl yapılmalı, birey, toplum ve devlete düşen görevlerin neler olduğunu bu mütevazı kitapçıkta ifade etmeye çalıştım.
Ben bir uzman değilim. Elli sene alanda, hayatın içinde bulundum. Bu kitapçıkta yazdıklarım; öğrendiklerim ve yaşadıklarımla ilgili ıstırap duyup, yorumlayıp, dert ettiklerimdir.
Özelikle medeniyetimizin yeniden inşası konusunun bilim adamları ve alan uzmanlarınca içinin doldurulmasını arzu ediyor ve bekliyorum. Farklı düşüncelere de saygı duyduğumu ayrıca ifade etmek istiyorum.
Bu kitapçığın hazırlanmasında tashih, redaksiyon, fikir ve düşünceleriyle emeği geçen Prof. Dr. Hilmi Demir, Turgut Şahin, Ali Ay, Mevlüt Ayhan ve H. Ömer Gülseren’e teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.
Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tandır.

 

Hayrullah BAŞER
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz