Ara

Son Eklenenler


05/01/2021

DOÇ. DR. ATALAY… Devamı

29/12/2020

PROF. DR. KAŞİF… Devamı

22/12/2020

DR. OSMAN ARSLAN… Devamı

15/12/2020

ANADOLU SÖYLEŞİLERİ SOHBETİ Devamı

08/12/2020

Anadolu Söyleşileri -… Devamı

01/12/2020

Anadolu Söyleşileri Prof.… Devamı

Mütevelli Toplantısı

23/04/2014

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyeti 2013 Mali Yılı Faaliyet Dönemini Değerlendirme Toplantısı 20 Nisan 2014 Pazar günü saat 10.00 da Vakıf Genel Merkezinde yapıldı.

Toplantının Divan Başkanlığına Doğan ATAY, Başkan Yardımcılığına Ali Özkan ve Kâtip Üyeliğe de Hüseyin AYAZ seçildi.

Mütevelli Heyeti toplantısında alınan kararlar özetle şunlardır.

  • Yönetim Kurulu Faaliyetleri, Gelir ve giderlere ilişkin Mali İşlemleri ve Denetim Kurulu ibra edildi.
  • Danışma Meclisi üyeliği için yeni isimler belirlendi ve üye sayısı 125’e çıkarıldı.

 

Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah BAŞER, Yönetimin ibrasından sonra yaptığı konuşmasında vakfın gelecek perspektifi ile ilgili önemli konulara değinmiştir.

Şimdi, Vakfımızın en yetkili ve sorumlu organı olan Mütevelli Heyetimizin üyeleri olarak sizlerin, bundan sonra yapacağımız çalışmalarda, izlenecek Politikalarımızı, Metodumuzu ve Hedeflerimizi müzakeresine ihtiyaç duyuyoruz.

Önceden başlatılmış olan “ Sevgi Toplumu” oluşturma projemiz istikametinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hedef beraberliği taşıdığımız insanımız ve sağduyu sahibi tüm insanları davet edeceğimiz çalışmalarımızın esasını ve metodunu ‘istişare‘ye açtık. Bu istişarelerden aldığımız müspet enerji ve desteğin de gücüyle, Mütevelli Heyetimizin ve Danışma Meclisimizin de teşvikiyle;

Ülkemiz, İslam Dünyası ve İnsanlığın mevcut durumu karşısında,

 Vahiy ve Risalet’ in mesajını esas alan,

Milli, Tarihi ve Kültürel değerler rehberliğinde,

Hiçbir insanımızı ötekileştirmeden,

Hürriyet ikliminde,

İlmin ışığında,

Adaleti, ehliyeti, barış ve kardeşliği esas alan,

Hukukun meşru zeminde bir ekip çalışmasını,

Bir “Medeniyet ideali” hedefi istikametinde yürütmeye gayret ettik.

Vakfın Mali, Kültürel, Sosyal, Eğitim, Yayın faaliyetlerini organize eden İhtisas Komisyonları,

Arkadaşlarımızı yeniden buluşturma, görüştürme, konuşturma, birlikte hareket etmelerini sağlayacak mesleki organizasyonlar oluşturmaya,

Ayrıca, Çeşme Ramazan Buluşması, İftar, Eyüp Sultan, Hacı Bayram kahvaltı buluşmaları gibi sosyal faaliyetlerle, İl ve Bölge toplantıları gibi kitle faaliyetleri organize ettik. 40’a yakın il'e gittik. 60 küsur il'deki arkadaşlarla buluştuk. Türkiye genelini kapsayan geniş bir insan kaynağı gördük ve en azından e-posta ve mesajlarla irtibatı sağladık.

Vakfımızın www.anahaberyorum.com gibi ciddi bir İnternet yayın faaliyeti ortaya çıktı.

Çoğumuzun bildiği haftalık konferans, gençlik-hanımlara yönelik çalışmalarımız çokça ilimizde devam ediyor. İllerde toplantılar kurumsallaşıyor. İl ve ilçelerde şube ve temsilciliklerimiz oluşuyor. Vakfımız yeni binalarına kavuşuyor.

Anadolu, Hukuk-Eğitim-Yayın-İş Adamı-Bürokrat-Akademisyen meslek gruplarımız oluşuyor.

Yurt çalışmalarımız yanında bu yıl okul çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ettiriliyor.

Bu çalışmalar, yönetimimizin, Mütevelli Heyetimizin, Danışma Meclisimizin, Gelenek mensuplarımızın ve bizimle beraber olmayı düşünen dostlarımızın teşviki, gayreti ve katkısı sonucudur. Gelişmeler bize umut ve mutluluk veriyor. Ama yetmez, yetmiyor.

Kardeşlerim,

Bu Genel Kuruldan sonra daha doğru bir tarzda, yeni politikalar belirleyerek, vakfımızın amaçları doğrultusunda ülke meselelerine daha çok kafa yoran, çözüm ve hizmet üreten, faaliyet planlaması gerektiğidir.

Bu nedenle kanaatimiz şudur. Hukuki, ahlaki ve insani meşruiyet zemininde yapacağımız fikri ve eylemsel olarak yeni şeyler yapmalıyız. Çözüm ortaya koyan projeler üretmeliyiz.

Çünkü bir medeniyet idealinin yolu buralardan geçiyor.  Bu olmadan ne ferdi, ne millet, ne de insan sorunlarına bütüncül çözüm üretme ve deva olma şansımız yoktur. O zaman hepimize görev düşüyor. Sizler herhangi bir vakfın mütevelli üyesi değilsiniz. Onun için işte böyle bir insani, ahlaki, medeni bir görevle karşı karşıya olduğumuzu bilmeliyiz. Görevlerimizde bir nöbet anlayışı içinde olmak durumundayız. Anadolu’da arkadaşlarımız, sesimizin daha gür ve güçlü, faaliyetlerin yaygın olmasını bekliyor.

Gelecek yıl bu toplantımızın, daha geniş bir salonda, büyük bir kalabalığın katılımıyla yapılması dileğiyle, selam ve saygılar sunarım”

Vakfımızın bu Mütevelli toplantısında ayrıca;

  • İstanbul Şubesinin yeni yönetimi oluşturulmuş, 
  • İzmir Şubesinin yeni yönetimi oluşturulmuş,
  • Sivas Şubesi Kurulmuş,
  • 1- Adıyaman, 2- Aydın, 3- Çankırı, 4- Çorum, 5- Kırıkkale, 6- Kütahya, 7- Simav (Kütahya), 8- Denizli, 9 Burdur,  10- Akşehir (Konya) il ve ilçelerinde Vakfımızın Temsilcilikleri açılmıştır. 
Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz