Ara
21/06/2019

MÜTEVELLİ TOPLANTISI - 2018 YILI FAALİYET RAPORU

Mütevelli Toplantısı - 2018 Yılı Faaliyet Raporunu PDF olarak okumak için tıklayınız

 

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı karar organı Mütevelli Heyetinin yıllık olağan 57. toplantısı 20.04.2019 Tarihinde yapıldı. Mütevelli Heyeti, Vakıf Senedinde belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, Vakfın ebet müddet yaşamasını sağlayacak maddi, manevi, kurumsal yapısını oluşturma sorumluluğu taşıyan en yetkili karar organıdır. Bu nedenle her yıl en az bir defe toplanarak; stratejik eylem planı çerçevesinde bütçenin kabulü ile faaliyet ve kesin hesapları onaylar.
Herhangi bir maddi menfaat beklemeksizin sadece Allah rızasını gözeterek başkalarına yardım etmek gibi ulvi bir düşüncenin mahsulü olan vakıflar, dini ve hukuki bir müessesedir. Vakıfların devamlı olma şartı, dini olması ile garanti altına alınmıştır.
Vakfın menşei konusunda Kur’an-ı Kerim’de vakıf kelimesi ile ilgili açık bir kavram geçmemekle birlikte, bununla eş anlama gelen “iyilik” kavramı etrafında başkalarına yardımı teşvik eden pek çok ayeti Kerime vardır. Allah Teâla Kur’an-ı Kerimde iyiliğe (cennete, Allah katında değere) ulaşmayı (Âl-i İmran/92) “sevdiğimiz şeylerden infaka” bağlamıştır. Bu ayetin nazil olması ile birlikte, Allah Teâlâ’nın “İyilik etmek ve kötülüklerden sakınmak hususunda birbiriyle yardımlaşmayı” (Maide/2) emreden ayetler ve Hz Peygamber’in sadaka-i cariye ve benzeri hadisleri sonucu, başta Hz. Ömer en çok sevdiği Semğ Hurmalığını, Hz. Peygamber Fedek hurmalığını vakfederek vakfın kurucu önderleri oldular. Sahabenin ileri gelenleri ise iyilik ve hayır yarışına girdiler. Cabir (RA) “Ben Muhacir ve Ensar’dan mal ve kudret sahibi bir kimse bilmem ki, vakıf ve tasaddukda bulunmuş olmasın” demiştir. Vakıf müessesesi menşei itibariyle kitap ve sünnette iyilik ve hayır amaçlı dayanışma ve yardımlaşmanın hukuki ve dini mahiyeti ile İslam medeniyetinin önemli kurumlarından biri olarak yaşamaya devam etmektedir.
İşte bu niyetle 1990 yılında kurulan Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, isminden de anlaşıldığı gibi Gençlik merkezli eğitim, kültür ve bilimsel çalışmalarını yürütmektedir. Yönetim Kurulu Faaliyet raporundan da anlaşılacağı gibi bütün çalışmalar Medeniyetimizin Yeniden İnşası projesi üzerine oturmaktadır. Özellikle Anadolu Ay Yayınları arasında yayınlanan “Medeniyet serisi” kitaplar bu projenin fikri zeminini oluşturmaktadır. Hiçbir hareket medeniyet perspektifli değilse, bir medeniyet hedefi ve iddiası yoksa mahallî bir çalışma olarak kalır.
Böylesine ulvi ve manevi değere sahip vakıf hizmetleri; Mütevelli, Yönetim Kurulu, Şube ve temsilcilikler, Danışma Meclisi, Ortak Söylem ve İstişare Kurulu, Sanat ve Edebiyat Topluluğu, Gençlik Kolları, Kadın Kolları üyeleri ve vakıf dostlarımızın oluşturduğu gönüllülerin inanç, ideal, şevk, heyecan, arzu ve ihlasla yaptıkları her faaliyet, gayret, maddi-manevi her katkı; Allah’ın yardımıyla bereketli, hayırlı sonuçlar doğurmakta, Milletimizin geleceğine dair ümit verici gelişmelere vesile olmaktadır.
Çalışmak bizden, başarı ve yardım Rabbimizdendir.
 

Hayrullah BAŞER
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz