Ara
03/06/2017

MÜTEVELLİ TOPLANTISI

Mütevelli Toplantısını PDF olarak okumak için tıklayınız

 

[TAKDİM]

 

Ali AY 
Genel Müdür

 

UZUN SOLUKLU BİR YOLCULUK MEDENİYETİMİZİN YENİDEN İHYA VE İNŞASI

 

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı bu gün geldiği noktada kurumsal yapısını oluşturmuş bir medeniyet hareketidir. Vakıf istişare organı Danışma Meclisi 29 Nisan 2017, karar organı Mütevelli Heyeti ise 30 Nisan 2017 tarihinde peş peşe toplanarak üç yıllık stratejik planını yapmıştır.
Profesyonel bir ekibin yönetiminde, 40 kişilik bir heyet tarafından hazırlanan stratejik plan Danışma meclisinin müzakeresi ile de zenginlik kazandıktan sonra 30 Nisan Pazar günü  Mütevelli Heyeti’nin kararı ile onanmış ve yürürlüğe girmiş oldu.
Vakfın Stratejik Planının önemi; Medeniyetimizin yeniden ihya ve inşası hedefine yönelik Medeniyet Tasavvuru çalışmasını merkeze almasıdır.
Neden medeniyet tasavvuru? Çünkü bu gün kapitalist sömürü sistemine dayalı batı medeniyeti çöküş sinyalleri veriyor. Batı kendi medeniyet değerlerini bitirmiş vaziyette, hem kendi bölgesinin, hem de diğer ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel değerlerinin içini boşaltmış, tarumar etmiştir. Varlığını sürdürebilmek için yeni sömürü yöntemleri geliştirmektedir.
Ülkemizin etrafında yaşanan küresel savaşın altında yatan arka planın amacı budur. Küresel güçler yeniden dünya üzerinde nüfuz alanları oluşturma ve paylaşma mücadelesi veriyor. Özellikle Ortadoğu’da yaşanan savaş ve işgalin amacı da budur.
Bu yüzyılımızda tarihin yeniden yazıldığı anlamına gelir. Bir millet kendi kaderini tayin edecek tarihini kendi yapamaz ve yazamaz ise, başkalarının yazdığı ve yaptığı tarihe teslim olmak durumunda kalır ki, kaderi kölelik olur.
Tarihi ancak bir medeniyete sahip olanlar yazar.  Bu nedenle kendi geleceğimizi tayin edecek, millet olma bilincine medeniyet ideali ile ulaşılır.  Öyle ise öncelikle yıllarca batı medeniyetinin köleleştirdiği zihin işgalinden kurtularak, kendi medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlamak, sonra ihya ve inşasına geçecek bir hamleyi başlatmak aciliyet kesbetmektedir.
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı olarak, bu sorumluluk bilinci ile kendi medeniyet değerlerimizin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak bir yayın projesini başlatmıştır. Değerli bilim insanı akademisyenlerin hazırladığı Medeniyet Serisinden ilk iki eser; İslam Akaidi, Hadis ve Sünnet Anlayışımız yayımlandı.  Diğerleri peş peşe önümüzdeki aylarda AY YAYINLARI arasında okuyucularla buluşacak inşallah.
Diğer taraftan vakıf, “Türkiye’nin 10 Temel meselesi” ile ilgili 80 Civarında akademisyen ve alanında uzman değerli bilim adamları ile yürütülen çalışmayla, medeniyetimizin yeniden ihya ve inşası hedefinde, entelektüel aydın birikimini devreye koymak amacını gütmektedir.
Ülke çapında tecrübeli, birikimli bir insan kaynağına sahip olan Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı; maddi, manevi imkân ve kabiliyetleri ile çalışmalarını kurumsal  organları ile yürüten, artık bir iyilik ve hayır kurumu kapasitesinin aşan, güven veren bir Medeniyet Hareketi haline gelmiştir.
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah BAŞER’in toplantıda yaptığı konuşmasında ifade ettiği gibi “Medeniyet Mücadelesi, Medeniyetimizin Yeniden İhya ve İnşası uzun soluklu bir yolculuktur”. Bu bakımdan medeniyet tasavvuru çalışması, bir ayağı Yeni Çizgi Eğitim Kurumları ile okullaşma faaliyeti, stratejik plana giren üniversite kararı ile eğitim temeli üzerine oturmuştur.
İşte bu önemli çalışmanın Mütevelli Toplantısında yapılan değerlendirmeleri ve alınan kararlar ile eklerini bir araya topladık. Amaç, stratejik planda belirlenen faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapılırken bütün kurum ve birimlerimizin bir orkestra ahengi içerisinde hareket etmelerini sağlamak, ayrıca mevzuatımızı şeffaflık ilkesi içinde model olarak ortaya koymaya çalışmaktır.
Bütün birimlerimizde çalışmalarımızın ana mihveri medeniyet merkezlidir. Mevlana’nın pergel metodunda olduğu gibi pergelin bir ucu sabit noktada, diğeri dünyayı çevreleyecek genişlikte bir bakış ve perspektif metodu ve yöntemi. Pergelin sabit noktasının merkezi medeniyet, pergelin hareketli noktasının ucu ise bu medeniyetin dünyayı kuşatan evrensel değerleridir.
Bu metinlerin iyi değerlendirilmesi umuduyla!..
Çalışmak bizden tevfik ve yardım Allah’tandır.

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz