Ara
11/02/2019

DİJİTAL ÇAĞDA EĞİTİM SEMPOZYUMU

Dijital Çağda Eğitim Sempozyumu'nu PDF olarak okumak için tıklayınız

 

TAKDİM

 

Av. Hayrullah BAŞER
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Sayın Milli Eğitim Bakan Yardımcım,
Sayın TBMM Başkanım,
ATO’nun Değerli Başkanı,
Değerli Konuşmacılar,
Muhterem Misafirler,
Anadolu Eğitim Kültür Bilim Vakfı’nın, ATO ve AYÇ Ankara Yeni Çizgi Okullarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’mızın desteğiyle yapmış olduğumuz EĞİTİM SEMPOZYUNUMUZA hoş geldiniz.
Katılımınız nedeniyle teşekkür ederim. Saygılar sunarım.
Bugün (insan hayatında) eğitimi konuşmak için toplandık ve buradayız. Ve şunu biliriz ki canlı-cansız bütün varlıkların bir eğitim terbiyesi vardır. Ancak biz bugün insanın eğitimini konuşacağız.
Peki o zaman, Eğitim deyince hepimiz dikkat kesildiğimiz, önemsediğimiz, hayatımızda vazgeçilmez olan, ama çok iyi bildiğimizi sandığımız eğitim kavramıyla ilgili olarak ne düşünüyoruz? Bu konuda sosyal bilimciler, pedagoglar, ilahiyatçılar, psikologlar, sosyologlar farklı tanımlar geliştirmiş olsalar da,
İster aile, ister çevre, ister okul eğitimi diyelim,
İster dini, ister milli, ister ilmi eğitim olarak bakalım,
İster dijital Çağ ister öncesini düşünelim, genel olarak eğitime, insanda var olanı, niteliklerini, yeteneklerini, becerilerini; keşifle, işleme, şekillendirme, biçimlendirme, geliştirme ve olgunlaştırma çalışmaların eğitim sürecinin, düzeninin ve bu iş için yapılan tüm faaliyetleriyle, ayrıca tasarruf edilen insan ve vasıtaların tamamına EĞİTİM SİSTEMİ adıdır dense doğrudur sanırım.
Bu nedenle Eğitim; birey, aile, toplum, milletler ve devletler için vazgeçilmez ve hayatın en önemli bir kurumu haline gelmiştir. Bu nedenle Aileler ve Devletler bütçelerinde en çok eğitime pay ayırıyorlar.
İşte bu nedenle, Anadolu Eğitim Kültür Bilim Vakfı olarak, eğitimle ilgili milletimiz ve devletimizin sivil ve resmi kurumlarının yapmakta olduğu çalışmalarına katkı sunmak amacıyla, bir sivil toplum kuruluşu olarak neler yapabiliriz düşüncemizden, vakfımızın eğitim ve yayın çalışmalarının organizasyonu ortaya çıktı.
Bugünkü Sempozyum da, bu çalışmanın ürünüdür.
İşte burada Vakıfla ilgili şu hususları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Vakıf olarak eğitim çalışmalarımız, yurt, burs, gençlik atölye çalışmaları, gençlik kampı çalışması gibi faaliyetlerimize bizzat vakıf olarak ve bakanlık projeleriyle devam ettiriyoruz.
Ayrıca, AYÇ Eğitim Kurumları olarak değerler, duygu – düşünce – benlik eğitimi eşleştirmeli şekilde, teorik ve pratik çalışmalarımız; AYÇ Eğitim Programı, Yeni Çizgi Okul projelerimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
İnşallah bu projelerimizi kitaplaştırıp Milli Eğitim Bakanlığımıza da sunacağız.
İlmi eserler, Medeniyet serisi, İslami eserler serisi olarak yaptığımız 3 birim yayın çalışmalarımızı,
AY YAYINCILIK olarak,
Türkiye’nin on temel meselesini tespitle,
– İslam coğrafyasının jeopolitiği,
– Ekonomi,
– Birlik ve kardeşlik,
– Yüksek öğrenim,
– Dini hayat,
– Tarım ve su politikası,
– Yargı,
gibi. akademisyen ve alan uzmanlarıyla çalışarak hazırlanan 7 raporu kitaplaştırdık. İlgili resmi kurum ve STK ulaştırdık. EĞİTİM raporu da tamamlanmak üzere, inşallah Sempozyum çalışmamızın raporuyla bakanlığımıza sunacağız.
Ayrıca Medeniyet Serisi olarak, dini değerlerin ve dini geleneğinin doğru anlaşılmasına katkı anlamında İslam Akaidi, Maturidi, İmam-ı Azam, Sünnet Hadis anlayışı ve Fıkhın kaynakları, eserleri yayınlandı.
Bu seriyi İmam-ı Şafii, Maliki, Eşari, Hambeli, İslam ve Tasavvuf, İslam ve sanat, İslam ve felsefe, bilim gibi eserlerle devam ettireceğiz.
Diğer taraftan, Teo Strateji, Yönetim Bilimi, radikalleşmenin dini, sosyal ve bilimsel tahlilini yapan Gülen örgütü Kitabı yayınladık.
Bu çalışmalarımızla, bir Vakıf olarak, Devletimizin yaptığı çalışmaların, gücümüz oranında bir yerinde olmayı arzu ettik.
Bu faaliyetlerimizde amaç; dini değerlerin itikadi, amel ve ahlaki ölçüleri doğru ve temel kaynaklardan ehil ve liyakatli uzmanlardan öğrenen ve böyle yaşama gayretinde olan birey oluşumuna katkı,
Milli hedeflerini, kültürünü, geleneğini, ülkülerini, ideallerini kavramış tarihiyle barışık bir nesil.
Bilim ve bilimsel ölçülerle, düşünen – akleden bir toplumun oluşmasına katkı sunmaktır.
Böylece; birbirini ötekileştirmeyen, tekfir etmeyen, birbirine saygılı bir toplum.
Birilerini kutsayan onların rüya ve ilhamlarına göre hareket eden değil. Akıl, aklıselim sahibi, akıl ve kalbini ipotek etmeyen bir insan. İtaat kültürü değil, araştıran – sorgulayan – gelişmelere eleştirel yaklaşabilen ama müzakereci, olayları ezberci değil, bütüncül bakıp, Dünya ve ülkenin gerçeklerini, olaylara dinamik bir şekilde, tahlil eden ve kavrayabilen birey ve toplum.
Kavgacı değil, merhamet, adalet, barış ve bilim dilini kullanabilen, kurtarıcı arayan değil, kurtarıcı olmaya talip, Tarihi dünü bugünü, tüm ülke gerçeğini doğru okuyabilen, geleceğe, bilgi-sanat – felsefe – kültür – vb. hayatın her alanında proje üretebilecek, planlayıp –programlayıp yönetecek bir nesile ulaşmak hepimizin hedefi, ona katkı sunmak görevimiz olmalıdır. Diye düşünüyoruz.
Çünkü büyük millet olmak ve güçlü devlet olmanın yolu, ayrıca çokça konuşulan medeniyetimizin yeniden inşasının ancak böyle bir nesillerle ulaşılabileceğidir.
Türkiye’nin bütün illerinde organize olmaya çalışan vakfımızın, şu yaptığımız EĞİTİM SEMPOZYUMUDA bu çalışmalardan biridir.
Konuşmamı sonlandırırken,
Sempozyumumuza destek veren Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ’a, katkılarıyla toplantımızı onurlandıran Bakan yardımcısı Sayın Orhan ERDEM’e teşekkür ediyorum.

Vakıf çalışmalarına teşvik ve katkılılarıyla hep yanımızda bulunan Türk siyasetinin duayeni sayın Cemil ÇİÇEK’e,
Sempozyumu birlikte organize ettiğimiz ATO başkanımız Gürsel BARAN Bey’e,
AYÇ Eğitim Kurumlarına ve Yeni Çizgi okul yöneticilerine,
Tüm konuşmacılar ve dostlara, bürokrat, siyaset erbabına,
Katılımızla Sempozyumumuza ayrı bir anlam katan Milli Eğitim Bakanlığı ve il temsilcilerine, tüm davetlilere ve vakıf dostlarına saygılar sunuyorum.
Sempozyumumuzun eğitim hayatımıza ufuk açıcı katkı sağlayacağı umut ve dileğiyle,
Ayrıca mümkünse, çok önemli konuların konuşulacağı Sempozyumu sonuna kadar izlemeniz isteğiyle!
Hayırlı iyi çalışmalar dileğiyle, hepinize ayrı ayrı şahsım ve vakıf yöneticisi ve mensupları adına teşekkür eder, saygılar arz ederim.
 

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz