Ara
01/09/2019

AYİZİ DERGİSİ 4. SAYI

Ayizi Dergisi 4. Sayı'sını PDF olarak okumak için tıklayınız

 

Eğitimin Amacı ‘İyi İnsan’ Olmalıdır

Cumhuriyet döneminde 4 Mayıs 1920’de atanan Rıza Nur ile şu anda görevde bulunan Ziya Selçuk arasında 99 yılda 79 Milli Eğitim Bakanı görev yapmış. Eğitim gibi sonuçları zamanla alınan uzun vadeli planların takip edilmesi gereken bu önemli bakanlıkta bir bakanın ortalama görev süresi 1 yıl 2 ay olmuş! Aralarında iki dönem için İsmet İnönü’nün de bulunduğu bu bakanların sadece 36’sı eğitim kökenli. 79 bakandan 40’ı sol görüşlü, 35’i sağ görüşlü, 7’si askeri yönetimin atadığı bakanlardan oluşmuş. Aslında bu veriler bile bize nesnel bir gerçeği söylüyor: Milli Eğitim istikrarsız, ve ilkesiz yönetilmiş. Yanlış belli ise düzeltmenin yolunu bulursunuz. İlk adım, milli siyaset belgesi gibi bir “Milli Eğitim Belgesi” oluşturmak olmalıdır.
Eğitimin ilk hedefi şu andaki gibi ‘başarı’ da olmamalıdır. Eğitim nicel değil nitel amaçları öncelik edinmelidir. Nitelik öne çıkıyorsa, ‘nasıl bir insan yetiştiEğitimin Amacı ‘İyi İnsan’ Olmalıdır receğiz?’ diye sormalıyız. Bunun ilk cevabı, kuşkusuz ‘iyi insan’dır, ‘değer insanı’dır, ‘erdemli insan’dır. İyi insan test çözdürmekle yetişmiyor maalesef. Eğitimimiz önce amacını düzeltmeli, sonra bu amaca uygun metodu ortaya koymalıdır.
Ardından ‘iyi’ insanın ‘nitelikli’ yetişmesi gelmelidir.
İyi insan nasıl yetişir? Liderlik ve örneklik yapacak kadrolar, yani idareci ve öğretmenlerle. Belirlediğimiz en iyi politikalar bile yanlış örnekler ve kötü uygulayıcılar elinde erir gider. Yöneticinin liderlik becerileri, eğiticilerin eğitimi ve öğrenmeyi öğrenmek, eğitimde başlıca kurallar halini almalıdır. Son kalkınma planlarının eğitim maddesinin değerlendirmesine bakıyoruz: Pek çok konuda “planlanan hedefler gerçekleştirilemedi…” deniyor. Gerçekçi
hazırlık yapmak konunun ayrı bir boyutu olarak ortaya çıkıyor. Eğitim fakültelerinin öğrenci sayısı ile ülkenin öğretmen ihtiyacı doğru bir planlama yürütülmediği sürece kaliteli öğretmenleri çocuklarımızın önüne çıkartamayacağımızı da kabul etmeliyiz.
Teknolojiye dayalı olmaktan ziyade teknolojiyi üretmeyi hedefleyen bir eğitim anlayışını yakalamak zorundayız. Google’ın okullarında halen kara tahtaya yazıyorlar. Felsefeleri, “yokluktan, feydasını kendileri keşfederek kolaylık sağlayan imkanlara ulaşsınlar.” Üretmeyi hedefleyen eğitim olunca bir vilayetimiz kadar olmayan Güney Kore dünyaya 5 dev marka ve ilk 500’e 12 dev şirket sokabiliyor. bizde ise hiç yok. Çocuklarımıza kolaycılığı değil, alın teri ve emekle kazanmanın kutsallığını iyi anlatabilmeliyiz. Üretim de ancak bu ahlakla çalışanların yapabileceği bir iştir.
Bu sayımızı ‘eğitim’e ayırırken değerli eğitim uzmanı dostlarımızın çalışmalarına da yer veriyoruz. Bu sayımızın portresi Anadolu Eğitim Külştür ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, eski Eğitim Yöneticisi ve Milletvekili Sayın Kerem Altun. İstifade edeceğimiz mesajları ile Ayizi sayfalarında yer alıyorlar.
Dergimize gösterilen teveccühe tekraren teşekkürlerimizi sunarken her yıl yaz aylarında bir aylık sarkma ile iki aylık dergimizin her yıl aynı aylara denk gelmemesini murat ettiğimizi belirtmek isteriz. Ayizi’nin sürekli sorulan bir dergi olmaya başlamasından duyduğumuz mutlulukla okuyucularımızı saygıyla selamlıyoruz.

 

 

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz