Evreni Okuma Denemeleri Yayınlandı

Evreni ve hayatı açıklamaya çalışan iki ayrı temel görüş vardır. Birinci görüş maddecidir. Maddeci anlayışa göre evrendeki her şey sadece maddenin, tesadüflerin ve doğal ayıklanmanın eseridir, hayatı ve olaylarını açıklarken, maddenin dışında bir güç kabul etmez, ona ihtiyaç duymaz. Materyalist olmayan ikinci görüş, maddenin üstünde ve ötesinde ilahi bir güç olduğunu, Allah’ın plan, takdir ve tasarrufunu kabul eder.

Bu kitap evren, madde, hayat ve evrim hakkındadır. Evren nedir, nasıl oluştu, nasıl farklılaştı, başlangıcı sonu var mıdır? Madde nedir, özellikleri nelerdir, bugünkü durumunu nasıl aldı? Hayat nedir, nerede nasıl başladı? Canlı türleri ve özellikle insan nasıl ortaya çıktı? Rasgele değişiklikler, hayat savaşı ve doğal ayıklanma, tek başına türlerin çeşitliliğini ve insanın türeyişini açıklamaya yeter mi? İnsan diğer canlılardan farklı olarak, ayrıcalıklı bir özelliğe sahip midir? Filozoflar ve bilim insanları, bilinen tarih boyunca evren ve hayat hakkında ne düşünmüş, ne söylemiş, neye inanmışlar? Kitabın sayfaları boyunca sıralanan bu sorular üzerinde durulacaktır. Bu kitap, evren ile hayatın nasıl başladığı, nasıl devam ettiği konularına ilgi duyanlar içindir.

Sipariş İçin:

www.anadoluayyayinlari.co