Anadolu Vakfı Gençliği Yeni Projelere Hazırlanıyor

Anadolu Vakfı, gençleri Erasmus+ Projeleri ve ESC (Avrupa Dayanışma Programı) fırsatlarıyla buluşturdu. 

Yıllardır Erasmus+ Projeleri üzerine çalışan ve ESC Gönüllülük Faaliyetleri yürütmekte olan Serdar Osman Dobur’un sunumuyla gerçekleşen programda gençler, projelere ve gönüllülük faaliyetlerine dair bilgiler edindiler. Gönüllülük kavramı ve Erasmus+ projelerinin ne olduğu ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

Bir projenin yazılma, uygulama ve değerlendirilme süreçlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler sunan sayın Dobur, gençlere bu konudaki tecrübelerini de aktardı.

Gençler, Avrupa Dayanışma Programı’nın ne olduğu ve karşılaşılacak fırsatların nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında yeni bilgiler edindiler.

Avrupa Dayanışma Programı sayesinde hangi ülkelerde gönüllülük yapma fırsatı bulunur, bunun kişisel ve meslekî gelişime katkıları nelerdir gibi başlıklar gençler için odak noktası oldu.

Günümüzde sürdürülebilir ve kapsayıcı çalışmaların ön planda olduğuna vurgu yapan Dobur, üzerinde çalışılacak projelerde bu noktalara odaklanılmasının etkili olacağının altını çizdi.

Katılımcılar arasında daha önce Erasmus+ ve ESC Gönüllülük Faaliyetinde bulunmuş, bu konuda tecrübeli olan gençlerin de düşüncelerinden istifade edildi.

Sayın Dobur’un gençlere vermiş olduğu tavsiyeler de oldukça dikkat çekiciydi. Serdar Osman Dobur, özetle; “Yeni şeyler keşfetmeyi hiçbir zaman bırakmayın. Yeni diller öğrenmeye açık olun ve gayret edin. Öğreneceğiniz bir yabancı dille yetinmeyip farklı diller öğrenmeye çalışın. Girişimci yönünüzü geliştirin. İstişare yapmayı öğrenin, bu size hayatınızın her anında  konfor alanı sağlayacaktır ve son olarak dünyayı tanımak ve görmek için karşınıza çıkacak fırsatları iyi değerlendirin.” tavsiyelerinde bulundu.

Gençlerin interaktif katılımları ile çok renkli ve bilgilendirici bir program gerçekleştirildi. Gençlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Şık programa katılım sağladı. Aydın Şık, programa ve projelere dair düşüncelerini de paylaşarak gençler için böyle etkili ve verimli bir program gerçekleştirildiği için teşekkürlerini iletti ve ardından hediye takdimini gerçekleştirdi.

Katılımcılar, Erasmus+ Projelerine ve ESC Gönüllülük Faaliyetine karşı yeni bir bakış açısı kazandıklarını ve sürece dâhil olmak istediklerini dile getirdiler.