Peygamberimizle Muhabbet -1- 2. Baskısı Yayınlandı

Anadolu insanı peygamberimizi çok sevdiğinden dolayı O’nun hadis ve sünnetlerini nakleden Buhârî ve Müslim gibi hadis kitaplarını okumayı da sever. Fakat bu kitaplar gerekli eğitimi almış ilim ehline kaynak oluşturması ve onların istifade etmesi için hazırlandığından, halkımıza temel hadis kitaplarını okumaları pek tavsiye edilmez. Durum böyle iken, bu kitapları okumak isteyen insanlarımız ne yapacak? Onlar peygamberimizin mesajlarından nasiplenmeyecekler mi? 

İşte; şu anda elinizde bulunan “Peygamberimizle Muhabbet” isimli 2 ciltlik bu çalışma, hadis kitaplarını okumak isteyen kıymetli halkımızın işini kolaylaştırmak amacıyla, her seviyedeki insanımızın faydalanmasını sağlayacak bir muhteva ve üslupla kaleme alınmıştır. Bu kitabı okuduktan sonra, “ehl-i sünnetin itibar edip değer verdiği dokuz hadis kitabını da okudum” diye yemin etseniz, vallâhi başınız ağrımaz.

Sipariş İçin:

www.anadoluayyayinlari.co