Anadolu Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısını Yaptı

Vakıf Yüksek İstişare Kurulu 2 Şubat 2024 Cuma Günü Vakıf Genel Merkezinde Toplandı. 

Vakıf Başkanı Av Hayrullah Başer in açış Konuşmasını yaptığı toplantıda TOBB ETÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Hilmi DEMİR “Din Meselemiz; Kayıt Dışı Din” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya YİK üyelerinin yanısıra Vakıf yönetim Kurulu Üyeleri ve Vakıf dostları da iştirak etti.

Açış konuşmasında vakıf faaliyetlerinden kısaca bahseden Başer; Vakfın gerçekleştirdiği çalışmalardan ve yapılan faaliyetlerden örnekler vererek önümüzdeki dönem planlamalarıyla ilgili bilgiler sundu. Vakfın birilerinin değil hepimizin olduğunu belirterek kurumsal kimlik kazandırmaya çalıştıklarını, bunu hepimizin gönüllü destekleriyle gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti. Belli periyotlarla bu toplantılara devam edeceklerini söyledi

Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Hilmi DEMİR, sosyal hayatımızın günümüzde önemli problemlerinden Kayıt dışı din konusunda sunumunu gerçekleştirdi. Ülkemizin en önemli sorunlarının başında Kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı siyaset ve kayır dışı din anlayışının olduğuna vurgu yaparak kayıt dışı din uygulamalarının tarihi perspektifi ve günümüz uygulamalarından örnekler vererek sorunun büyüklüğüne dikkat çekti. 

Özellikle Osmanlı dönemindeki uygulamalardan bahsederek, dergah, tekke ve zaviyelerin Şeyhülislam’a bağlı olarak devlet kontrolünde faaliyetlerini sürdürdüğünü,

Şeyhlerin sınavla belirlendiğini, ehil olmayanlara müsamaha gösterilmediğini, 1925 yılında bu müesseselerin kapatılması ile faaliyetlerin merdiven altına indiğini, devlet ve toplum nezdinde büyük problemlere yolaçtığını çarpıcı örneklerle dile getirdi.

Sunum sonunda katılımcıların soru ve cevaplarıyla toplantı sona erdi.