Yeni Bir Dünyaya Uyanmak

İçinde yaşadığımız dünya, ne kadar bizim görüş ve kararlarımızla gerçekleşiyor? Bize gösterilen ve yaşayışını sürdürdüğümüz bu hayat, ne kadar bizi mutlu ve huzurlu bir dünya vadediyor? Bilgi, eğitim, siyaset, hukuk ve ahlak; hangi güç ve otoritelerin kontrolü altında?

Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve erkekler; geleceğe nasıl bakıyor ve umutlarını ne ölçüde gerçekleştirebiliyorlar?

Bu ve benzeri sorulara tarih, sosyoloji ve felsefi manada açıklamalar getirmeye çalışan bu kitap, aynı zamanda yen bir dünyaya açılabilmek için düşünce ufkumuzu da oluşturmaya çalışmaktadır.

Batılı bilgi, teknoloji, ideolojilerin sistemi ile kurulan dünyamız, yıllardan beri büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kaldı. Demokrat, medeni ve çağdaş değerler; insan ve toplumlardaki ihtiras, güç ve zulüm mantığını ortadan kaldıramadı.

Hayaller ve tesadüfler ile geleceğimizi belirleyemeyeceğimize göre, “Yeni Bir Dünyaya” uyanmak hedefiyle ruhumuzun ve aklımızın yardımıyla bu dünyayı oluşturmaya ve kurmaya çalışmalıyız.

Sipariş İçin:

www.anadoluayyayinlari.com