"Dostluk ve Kardeşlik" Meram Buluşması Büyük İlgi Gördü

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı tarafından tertiplenen “Dostluk Ve Kardeşlik Meram Buluşması” Pazar günü yapılan veda programıyla tamamlandı.

Buluşmanın Cumartesi günü yapılan ilk oturumunda Sosyolog Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Aydın tarafından “Mücadele Birliğinin Sosyolojik Tahlili” konulu bir sunum yapıldı. Hareketin ilklerinden Yıldırım Kemal Akıncı’nın Moderatörlüğünde gerçekleştirilen sunumda; Mücadelenin zarureti, yüklenilen sorumluluğun anlamı, hareketin oluşumunun fikri ve sosyolojik zemini, tarihsel süreç içindeki yeri, yapabildiklerini ve yapamadıklarını nesnel olarak ortaya koydu. Kendisinin de içinde bulunduğu süreçte; görülen fikri gelişim ve değişimleri, yaşanan çeşitli anılar ve olaylarla değerlendirdi. İslami sorumluluk, tarihsel değerlerimiz ve oluşan birikimlerimizle, refah toplumunun dayattığı günübirlik anlayışı düşünmeden milli düşünce ve adalet misyonunun yerine getirilmesinin ve buna göre hareket edilmesinin zaruretine vurgu yapıldı.

Sunumun sonunda yapılan müzakerede birçok katılımcı söz alarak hareketin misyonuna uygun olgunluk içerisinde, sunumla ilgili görüş ve değerlendirmelerini yaptı.

Öğleden sonra, sunuculuğunu Adnan Yıldırım ve Şair Muhterem Şahin’in yaptığı müzik ve şiir dinletisi programı ilgi ile takip edildi. Salonda bulunanlarla interaktif olarak yapılan programda; anlatılan güzel anılarla zaman zaman sevinç, hüzün ve gözyaşı bir birine karışarak güzel ortamlar oluştu. Söz ustası ve duayenlerince okunan şiir ve marşlarla coşku dolu anlar yaşandı.

MEDENİYETİMİZİN YENİDEN İNŞASI ZARURETİ

Günün 2.Oturumu; Anadolu Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Şazeli Çügen’in Moderatörlüğünde “Medeniyetimizin Yeniden İnşasının Zarureti” konulu sunum TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi TEPAV Direktörü, Anadolu Vakfı Yayın Kurulu Üyesi İlahiyatçı Prof. Dr. Hilmi Demir tarafından yapıldı. Prof. Dr. Hilmi Demir sunumunda; Medeniyetin neden önemli olduğuna vurgu yaparak, bütün medeniyetlerde olduğu gibi her medeniyetin temelinde dinin yer aldığını, Maturid’nin izah ettiği gibi, dinin aslının bir yağmura benzediğini yağmur damlasının yere düşünce toprağın kokusunun ve rengini aldığı gibi dininde toplumların kültüründen beslenerek bir Medeniyetin oluştuğunu, İslam Medeniyetinin İnşasında Selçuklu ve Osmanlı’nın, hukuk ve itikat da Hanefi ve Maturidi anlayışını merkeze koyan uygulamalarının etkili olduğunu ifade ederek bir medeniyetin çöküş nedenleri üzerinde de durarak Kaşgarlı Mahmut, Nizamülmülk ve Koçibey metinlerinden örnekler verdi. Sunum sonunda yapılan soru cevap bölümündeki bir soru üzerine Demir, bugün fetvayı değil, bugünün şartlarında fetvayı üretecek usul ve düşünce mantığının ön planda tutulmasının önemli olduğunu söyledi.

VEDA VE DEĞERLENDİRME

Pazar günü yapılan vedalaşma programında Vakıf Başkanı Hayrullah Başer;  Vakıf olarak yapılan çalışmaların takip edilmesini, gençlik faaliyetlerine eğitim ve burslarla atölye çalışmalarıyla destek verdiklerini, yayın ve projelerle medeniyetimizin yeniden tasavvuru ve inşası hareketine katkı sağladıklarını, dostluk ve kardeşlik hukukunun önemli olduğunu geçmişten istifade ederek biz ne yaptık ve bundan sonra neler yapılması gerektiği konularına ağırlık verilmesinin önemine işaret etti.

Gençlik yıllarında bir ideal etrafında toplanan ancak çeşitli nedenlerle savrulmuş dostların birçoğunun yıllar sonra bir araya gelip görüşerek hasret gidermelerine, ömürlerinin ahirlerinde helalleşmelere vesile olduklarından dolayı Vakıf yönetimine teşekkürler ifade edildi. Gelen talepler üzerine bu buluşmaların daha geniş kesimlerin katılımıyla geleneksel hale getirilmesi hususunda mutabık kalındı.

Ayrıca; toplantı süresince, fuaye salonunda Anadolu Ay Yayınlarının eserleri teşhir edildi, satışı yapıldı, özellikle son iki eserimiz Hacı Ali Bozdam’ın yayına hazırladığı “Torosların Kartalı Necmettin Erişen” ve emekli vali Kadir Çalışıcı’nın kaleme aldığı “Bir Yavuz Adam Bir Devrin Romanı” talep eden kitap dostlarına yazarları tarafından imzalanarak takdim edildi.