ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI 61. OLAĞAN MÜTEVELLİ TOPLANTISI YAPILDI

32 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı 61. Olağan Mütevelli Toplantısı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü, saat 11.00’de Vakıf Genel Merkezinde yapıldı.

Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Başer tarafından toplantı açılışı yapıldıktan sonra vakfımızın etkinliklerini anlatan sinevizyon izlendi.

Osman Arslan, Doğan Atay ve Mustafa Dora’nın yönettiği toplantıya Anadolu’nun birçok şehrinden vakıf şube ve temsilcilik yöneticileri, vakfın komisyon ve faaliyet birim yöneticileri, gençler, sivil toplum temsilcileri ve vakıf dostları toplantıya katıldı. Büyük bir kongre havasında geçen toplantıya çevrimiçi katılanlar da oldu.

Toplantının devamında 2021 Faaliyet Raporu Mehmet Öztürk tarafından okunarak Mütevelli Üyelerine 2021 yılında vakfımız tarafından yapılan faaliyetler ekrana yansıtmak suretiyle geniş bir şekilde anlatıldı. Devamında F. Nur Doğan tarafından vakfın faaliyetleri ve yayınlarının sosyal medya üzerinden tanıtım ve paylaşımları ile ilgili bir sunum yapıldı.

Genel Muhasip ve Mali İşler Başkanı Abidin Memili de 2021 yılı gelir-gider ve mali tablolarını ekrana yansıtarak yaptığı sunumda; açıklık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde, elde edilen gelirlerin ve bağışların vakfın amacına uygun olarak %20’sinin vakfın idamesi için cari giderlere, %80’inin amaca yönelik giderlere harcandığını söyledi. Harcamaların önemli bölümüyle gençlere yönelik eğitim yardımı yapıldığını, önümüzdeki yıl gelirleri ikiye katlamayı hedeflediklerini, yayın şirketinin sermayesinin 500.000 TL’den 1.000.000 TL’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Mütevelli Heyeti Üyelerinin Düşünceleri ve Temennileri Dinlendi

Gündem üzerine sunumlar ve müzakereler yapıldıktan sonra Mevlüt Evren söz alarak bugün iyi bir noktaya gelindiğini, teşkilatlanma çalışmalarına daha çok ağırlık verilerek ve faaliyetlerin diğer illerde de yaygınlaştırılarak daha iyi hâle getirilebileceğinden bahsetti. Yenilikçi çalışmalara öncelik verilmesi, kadınların da aktif olarak görev almaları gerektiğinin altını çizdi. Vakfın başarılı olması için iki konunun çok önemli olduğunu, bunların mali tablonun iyi olması ve teşkilatlanmaya önem verilmesi olduğunu belirten Mevlüt Evren, ortak söylem oluşturmanın ve marş hazırlanmasının gerekliliğinden bahsederek bu konuda bir çalıştay yapılmasını önerdi.

Daha sonra Osmaniye Şube Başkanı Mustafa Özkan söz alarak yaşlandığını belirtti, bu nedenle tüm vakıf dostlarından helallik istedi. Devamında ise gençlerimizin iyi bir eğitim alması ve vakıf çalışmalarında kendilerini geliştirmelerinin öneminden bahsetti. 

Ardından Şazeli Çügen söz aldı ve şunları söyledi: “Bizim geleneğimizde dava adamları için unvanın değeri yoktur. Biz hizmette sadece Allah rızasını gözetiriz. Vakıfta eşitler arası görev dağılımı vardır, karizmatik liderlik anlayışı yoktur. Vakıf bir tüzel kişiliktir, kimsenin malı değildir. Bu vakfı kuranlardan Allah razı olsun, kendilerine teşekkür ediyoruz. Vakfın belirlenmiş bir amacı ve hedefi var. Vakfın hayatında 2002 yılı bir dönüm noktası, ancak 2012 yılından sonra bir derlenme-toparlanma dönemi oldu. Vakfın gayesi ve metodunun, kurumsallaşmasının netleşmesine katkımız oldu. Burada hiçbir kardeşimiz değersiz değildir. Aykırı ve farklı düşünceler ayrılık değil, zenginlik sebebedir. “Vahiy inkâr edilmedikçe, yorumu küfrü gerektirmez.” prensibinden hareket etmeliyiz.”

Hayrullah Başer: “Gençlerimizin Gücü Bizim İçin Çok Kıymetli”

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Başer, Mütevelli Üyelerinin konuşmalarından sonra genel bir değerlendirme yapmak üzere kürsüye çıktı ve pandemi sebebiyle uzaklaşılan Vakfımızın yeniden bir toparlanma merkezi hâline getirilmesi için vakıf mensupları olarak hep birlikte çaba sarf etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Gençlerin yapılanmasına özellikle önem verdiklerini belirten Hayrullah Başer, gençlerin gücünün kendileri için çok kıymetli olduğunu ve onlara sahip çıkarak, kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine gerekli desteği vererek gençliği daha güçlendirmek istediklerini, bunun için çalışmalarının sürdüğünü belirtti. “Ülkemizin geleceği olan gençler medeniyetimizin inşasında öncü nesillerdir. Onların geleceğe hazırlanması ve yetişmesi için her türlü desteği hak ediyorlar. Bu nedenle var olan bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz.” dedi.

Gençliğin yönetiminde çıkan Ayizi dergisinin etrafında çalışma yapan, Ayizi’nin aynı zamanda bir okul olduğunu kavrayan ve emek veren gençlerin artması temennisini bildirdi.

Hayrullah Başer: “Yayınlarımızdan Çıkan Kitapları Hepimiz Okumalı ve Okutmalıyız”

Yeni Bir Medeniyet İnşası ve Tasavvuru konusunda Anadolu’yu nasıl karış karış gezdiklerini anlatan Başer, bu düşüncelerin artık Anadolu Ay Yayınları kitaplarında da bulunduğunu, her bir kitabın özenle hazırlandığını ve vakıf dostları tarafından mutlaka bu kitapların okunması ve tavsiye edilmesi gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

Eğitim, kültür, bilim alanlarında çalışma gösteren bir vakıf olarak Anadolu Ay Yayınları ile hem bir kültür ve düşünce boşluğunu doldurmuş oluyoruz hem de “Yeni Bir Medeniyet İnşası ve Tasavvuru” konusunda temel eserlerimizi yayınlıyoruz. Vakfımızın birimlerinde görev alan arkadaşlarımız başta olmak üzere, vakıf dostlarımız, bu eserleri okumalı, çevrelerine tavsiye etmeli, özellikle akademi ve düşünce alanında çalışan insanlara tanıtmalıdırlar.”

“Hanımlar Vakıfta Daha Çok Görev Almalılar”

Konuşmasının devamında hanımların Vakıftaki etkin rolleri üzerinde duran Hayrullah Başer şunları söyledi: “Vakfımızın başarılı ve etkin çalışmalar yapmasında hanımlarımızın rolü büyüktür. Bunu önemsiyoruz ve vakfımızın bütün birimlerinde hanımların görev almasını, ayrıca bir birim olarak faaliyet üretmelerine imkân sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde teşkilatlanma çalışmalarımızı yaparken bu konuya daha fazla hassasiyet göstereceğiz.”

“Aliya İzzetbegoviç Projesi Vakfımıza Yeni Bir Vizyon Kazandırdı”

Başer, daha sonra Anadolu Vakfı tarafından başlatılan Aliya Projesi hakkında bilgi ve gelişmelerden bahsetti ve şu sözleri sarf etti: “Yakın tarihimizde Bosna’nın bağımsızlığını sağlayan bilge lider Aliya İzzetbegoviç, Doğu ve Batı medeniyetini iyi tanıyan ve İslam üzerine olan fikirleri ile yeni bir medeniyet inşası üzerine eserler yazan bilge bir liderdir. Aliya’yı tanımak ve tanıtmak üzerine başlattığımız proje vakfımıza yeni bir vizyon kazandırmıştır. Gazi Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bosna Büyükelçiliği ile yürüttüğümüz bu proje ile Bursa Osmangazi Belediyesi, Edirne Trakya Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi’nde sergi açtık ve panel yaptık. Böylece geniş bir bürokrasi, akademiya ve üniversite gençliğine ulaşmak Her ilde bir üniversite olduğuna göre 19 Ekim 2023 yılına kadar devam edecek olan bu faaliyet diğer illerde de yapılmaya devam edecektir. Birçok Rektörlükle görüşmeler devam etmektedir.”

Son olarak Hayrullah Başer, Vakıf olarak izledikleri yolu, kabullerini ve ilkelerini açıkladı: “Biz vakıf yönetimi olarak geçmiş yıllarda Mütevelli Heyeti tarafından benimsenen ve kabul edilen ilkeleri titizlikle hep uyguladık ve uygulamaya gayret ediyoruz. Yönetimde İstişare ve müzakere etmeden hiçbir konuda karar vermiyoruz. Adalet, hukuk ve ahlaki ilkeleri önce kendi aramızda uygulama hassasiyeti gözetiyoruz. İslam’a bağlılık, milli ve manevi değerlere saygı ilkesi ile vahiy ve risalete dayalı düşünce ve inanç yapımızda, itikat konusunda tevhide dayalı İslam’ın ilkeleri dışındaki alanlarda yorum ve düşünce farklılıklarını zenginlik olarak görüyor, ötekileştirme ve nefret dilini reddediyoruz. Ehl-i Kıbleyi tekfir etmeyen, sevgi ve kardeşliği esas alan ilkeler çerçevesinde, herkesi kucaklayan bir anlayışla faaliyetlerimizi sürdürme kararlılığındayız.”

Daha sonra seçimlere geçildi.

Öncelikle Şazeli Çügen ve Turgut Şahinden boşalan Mütevelli Heyet üyeliğine Mevlüt Ayhan ve Ömer Kara seçildiler.

Buna göre Vafın Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyelerinin son hali şu şekilde oluştu.

MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

1 – Abidin MEMİLİ
2 – Ahmet Kasım ÖZKAN
3 – Akif ASLAN
4 – Ali AY
5 – Ali AYDIN
6 – Ali BOĞA
7 – Ali ÖZKAN
8 – Atalay ŞAHİN
9 – Cemal ŞEN
10 – Doğan ATAY
11 – Ercan GÜLEN
12 – Faruk BAŞOĞLU
13 – Fatih ACAR
14 – Fethi ERDOĞAN
15 – Güçlü ŞENEL
16 – Hacı Ali BOZDAM
17 – Hayrullah BAŞER
18 – Hüseyin AYAZ
19 – İbrahim KUMAŞ
20 – İsa KELEŞ
21 – Kerem ALTUN
22 – Mahmut ÖZBAY
23 – Mehmet ÇİÇEK
24 – Mehmet KARABACAK
25 – Mehmet ÖZTÜRK
26 – Mevlüt AYHAN
27 – Mevlüt EVREN
28 – Mustafa YILDIZ
29 – Muzaffer YILDIRIM
30 – Nizamettin KUTLU
31 – Nurettin KULAKOĞLU
32 – Osman ARSLAN
33 – Osman YILMAZ
34 – Ömer KARA
35 – Raif AK
36 – Recep KIRIŞ
37 – Sadık KARAARSLAN
38 – Şahin KOSDİK
39 – Ufuk ZENCİRKIRAN
40 – Vedat CANBOLAT

Daha sonra Yönetim Kurulu üyeleri için tek önerge verildi. Önergede belirtilen kişilerin oy birliği ile seçilmesi ile yeni Yönetim Kurulu da şu şekilde  oluştu.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

1. Hayrullah BAŞER
2. Ali AY
3. Adnan YILDIRIM
4. Mehmet ÖZTÜRK
5. Abidin MEMİLİ
6. Ömer KARA
7. Fatih ACAR
8. Ekrem MEYDANLI
9. Aydın ŞIK

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1. Raif AK

2. Erol GÜROL
3. Şahin KOSDİK
4. Gülşah DORA
5. Ömer OTACI

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

1. Doğan ATAY
2. Ufuk ZENCİRKIRAN
3. Ahsen Süreyya AYDIN

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1. Ali ÖZKAN
2. Osman YILMAZ

Necmettin Türinay: “Vakfımız fikir, düşünce, sanat hayatına yazılı-yayın faaliyeti ile önemli katkıda bulunuyor.”

Toplantının sonunda kapanış konuşması yapan Necmettin Türinay seçilen yeni yönetime başarılar diledi ve şunları söyledi: “Kurulduğu günlerden bu yana, vakıf şimdi dikkate değer ve kıymetli eğitim-kültür-dini hizmetlerin yanı sıra yeni bir hizmet alanına yöneldi. Fikir, düşünce, sanat hayatına yazılı-yayın faaliyeti ile önemli katkıda bulunuyor Entelektüel sınıfa hizmetini sunuyor. Toplantıyı başarı ile yöneten Divana da teşekkür ederim.”

Mütevelli Heyeti Toplantıdan Sonra Hasret Giderdi

Toplantıdan sonra pandemi sebebiyle ancak çevrimiçi görüşebilen Mütevelli Heyeti ve vakıf mensupları toplantı vesilesiyle hasret gidermenin mutluluğunu yaşadı. Uzun sohbetler eşliğinde sevinçli saatler geçirildi. Yapılan ikramlardan sonra program sonlandı.