Dr. Osman ARSLAN'dan Gençlere “Bilge Aliya” Konferansı

20 Kasım 2021 Cuma günü saat 15.00’de Dr. Osman ARSLAN Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’nda gençlerle “Bilge Aliya” konulu konferansta bir araya geldi. Aliya İzzetbegoviç’i Tanıma ve Tanıtma Etkinlikleri kapsamında hazırladığı “Bilge Aliya” kitabını gençler için imzaladı. Programa Anadolu Vakfı Gençlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Aydın Şık, Gençlik Komisyonu Yönetimi ve çok sayıda genç katıldı.

Dr. Osman ARSLAN Konferansta Bosna Savaşı’nı ve Bosna Halkının Çektiği Acıları Temsil Eden “Mavi Kelebek Broşu”nu Takmıştı

Bosna Savaşı’nı ve Bosna halkının çektiği acıları temsil eden “mavi kelebek” konferans boyunca Osman ARSLAN’ın yakasındaydı. “Mavi kelebek” sembolünün anlamını ve önemini Osman ARSLAN gençlere şöyle anlattı:

“Mavi kelebek Bosna Savaşı’nın ve Bosna halkının çektiği acıların simgesi hâline gelmiştir. Bunun sebebini ise şöyle anlatalım: Mavi kelebekler, mezarlarda açan ölüm çiçekleri ile beslenen, kanatları mavi renkli kelebek türüdür. Sırplar, savaş boyunca toplu katliamlar düzenlemiş ve Boşnak cesetlerini kimsenin bulmaması için derin mezarlar kazmışlardır. 2007 yılında Bosna-Hersek’in Sırbistan’a karşı açtığı soykırım davası için toplanan Uluslararası Adalet Divanı, Sırbistan’ın bir soykırım yaptığına ilişkin bir kanıt olmadığına karar kılmıştır. Bu karardan sonra Bosna Devleti toplu mezarların bulunması için bir komisyon kurmuştur. Bir yıl sonra bazı bölgelerin jeolojik yapılarının değişmiş ve mavi kelebekler belirli bölgelerde yaygınlaşmış olması komisyonun ilgisini çekmiştir. Mavi kelebeklerin olduğu bölgelerde kazı çalışmaları yapılmış ve Bosna Savaşı’na ait 300 adet toplu mezarlar bulunmuştur. Bu olay sonrasında ise mavi kelebek Bosna halkı için ölümsüz bir sembol olmuştur.”

Dr. Osman ARSLAN: “Aliya, milliyetçi değil, millî idi.”

Dr. Osman ARSLAN, Aliya’nın mücadeleyle geçen yaşamından, liderliğinden ve fikirlerinden bahsettikten sonra özellikle “milliyetçilik” kavramını nasıl yorumladığına dair şu cümleleri kurdu:

“Aliya, millî devlet anlayışını besleyen düşünceleri uzun uzun sorgulamıştır. Milliyetçi saldırganlıklardan hayatı boyunca çok çekmiş olan Aliya, millî olmakla milliyetçi olmayı birbirinden ayırmıştır. Aliya’ya göre ‘millî olmak, önce halkını ve ülkesini düşünmektir. Milliyetçilik ise azınlığı görmezden gelen, devleti öncelerken bireyi ezen baskıcı bir anlayıştır. Millî duygu onur ve merhamet taşır, milliyetçilik mağrurluk ve şiddet taşır. Millî duygu hoşgörülüdür, milliyetçilik tahammülsüzdür. Millî duygu seçicidir, milliyetçilik toptancıdır.’. Bu düşünceleriyle Aliya’nın, İslami değerlere ve özellikle Müslüman kardeşliğine zarar vermeyen bir millîlik kavramını desteklediğini görüyoruz.”

“Aliya’nın İslam Anlayışına Göre Bilim Ancak İslam ile Mümkündür.”

Dr. Osman ARSLAN milliyetçilik üzerinde durduktan sonra  Aliya’nın gözünden İslam ve bilim birlikteliğini açıkladı:

“Bilim ve İslam birbirini reddeden ve birbirine zıt kavramlar değildir. Bilakis bilim, ancak İslam ile mümkündür. Kur’an’daki her ayet bilimi, bilimdeki her kaide İslam’ı destekler. Aliya da tam olarak bu bilinçle bilimin ancak İslam ile mümkün olacağını söylemiştir.”

“Bilge Aliya”ya Gençlerden Büyük İlgi

Konferans boyunca Osman ARSLAN’a çeşitli sorular yöneltildi. Bu sorular Bosna Savaşı’yla ve Boşnak halkıyla ilgili detaylarla, Aliya’nın muhtelif konulardaki fikirleriyle, Boşnak halkının gözündeki yeriyle ve Aliya’nın özel hayatıyla ilgiliydi. 

Dr. Osman ARSLAN Konferans Bitiminde “Bilge Aliya” Kitabını İmzaladı

Soruların devamında Dr. Osman ARSLAN ile gençlerin muhabbeti ilerledi.  Osman ARSLAN lise, üniversite yıllarından ve gençliğinden anılar paylaşınca samimi bir muhabbet ortamı oluştu. Katılan gençlerin tümü hem Boşnak halkının lideri Aliya’yı tanıdı hem de hoşça vakit geçirdi.

Konferans bitiminde Dr. Osman ARSLAN yazmış olduğu “Bilge Aliya” kitabını imzaladı. İlerleyen günlerde kitap üzerine sohbet düzenleneceği bilgisi gençleri memnun etti.