Ara
09/07/2019

2019 YILI FAALİYET RAPORU

2019 Yılı Faaliyet Raporunu PDF olarak okumak için tıklayınız

 

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI;

• İslam’a bağlı, milli değerlere saygılı,

• Adalet, hukuk, insan hakları ve ahlak ilkelerine bağlı,

• İlim, akıl ve hikmeti rehber edinen,

• Hür düşünceye dayalı, istişare ve müzakereye önem veren,

• Ötekileştirmeyen ve nefret dilini reddeden,

• Sevgi, saygı ve kardeşliği esas alan,

• Doğru haber, akıl ve hissi selimin rehberliğinde, bilim ve bilimsel düşünceyi esas alan,

• Ehli kıbleyi tekfir etmeyen,

• Vahiy ve Risalete dayalı İslam düşüncesini esas alan,

• Aynı ideali paylaşan kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliğine önem veren,

BİR EĞİTİM, KÜLTÜR VE MEDENİYET HAREKETİDİR!

 

 

2019 YILI FAALİYET RAPORU

 

Bir eğitim, ahlak ve medeniyet hareketidir olarak 1990 yılında kurulan Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı; 2019 Faaliyet döneminde de amaç ve hedeflerine ulaşmak için hazırladığı Stratejik Eylem Planına bağlı kalarak, köklü mazisi ve binlerce gönüllüsünün sevgi, saygı ve sempatisi ve Stratejik Yönetim anlayışı ile çalışmaların yürütmüştür.

Yönetim Kurulumuz da çalışmalarını planlı şekilde yürütme gayreti içinde olmuştur. 2019 Yılında gerçekleştirilen faaliyetlerimiz ana başlıklar itibariyle aşağıda sunulmaktadır.

 

 

Whatsapp

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

© Copyright 2020

İletişim Bilgilerimiz