HANIMLAR KOMİSYONU TOPLANTISI

Hanımlar komisyonu 23.08.2019 tarihinde saat 10.30 da Vakıf Genel Merkezinde toplanmıştır. Bu toplantıda geçtiğimiz yılın değerlendirmesi yapılarak, önümüzdeki yılın eylem planı görüşülerek karara bağlanmıştır.

Toplantıda Alınan Kararlar:

  1. Vakıf bünyesinde çocuklar için bir oyun odası düzenlenmesine,
  2. Tefsir ve Meal ve benzeri kültür çalışmalarına haftada bir devam edilmesine,
  3. Sosyal faaliyetler kolunun şehir içi ve şehirlerarası günübirlik geziler Plânlamasına,
  4. Vakıfta yapılan seminerlere bayan konuşmacıların çağrılmasına,
  5. Üniversitede eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kahvaltılı programlar düzenlenmesi,
  6. Vakfın diğer faaliyet birimleri ve komisyonlarıyla koordineli hareket edilmesine karar verilmiştir.