İlkelerimiz

İLKELERİMİZ

  1. Adalet, hukuk, insan haklarına ve ahlak ilkelerine bağlılık,
  2. Müspet değişim ve gelişime açık olmak,
  3. Hür düşünceye dayalı işbirliğine açık olmak, 
  4. Demokratik, katılımcı, aksiyoner ve kararlı olmak,
  5. Bütün çalışmalarında meşruiyetçiliği ve aleniyeti esas almak.