Başbakanlık Müşaviri Fatih ACAR Konferansı

Vakfımızın her hafta düzenlediği Cumartesi sohbetlerinin bu haftaki Konuğu Başbakanlık Müşaviri Sayın Fatih ACAR’dı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı görevlerinde de bulunan Sayın Fatih ACAR Sosyal Güvenlik Kurumu Mimarı olarakta bilinmektedir. Sayın Fatih ACAR 03.05.2014 günü saat 13.30 daVakıf Genel Merkezi konferans salonunda  “Türkiye’nin Sosyal Güvenlik İmtihanı" konulu konferansında özetle aşağıdaki hususlara değinmiştir.

Sayı ACAR, “Bizi yetiştirenler ‘gidin millete, devlete hizmet edin’ diye yetiştirdi, tüm milletimizin duasını alma, bedduasını almama ve milletimize hizmet etme sorumluluk duygusu içinde 2008 yılındaki reform sürecinden sonra çok önemli çalışmalara imza attık” dedi.

“Hayatım boyunca sırça köşklerde oturarak, arkadaşlarıma talimat vererek, onlara emir cümleleri kurarak iş yapılmasını asla tasvip etmedim” diyen Fatih Acar, “Ben makam odamda oturduğumdan daha fazla süre çalışma arkadaşlarımla birlikte oldum. Çalışma arkadaşlarının duygularını kendi duyguları gibi görmeyenlerin başarı elde etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Hem merkez teşkilatında, hem taşra teşkilatında gece saat 11’de aradığımda arkadaşlarımı çalışıyor olarak buldum. Dönüşüm ve değişim böyle olur” dedi. Hizmetlerden yararlanma açısından Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında birinci Kurumun %61’le SGK olduğunu vurgulayan Acar, memnuniyet oranlarında yüzde 76’ları yakaladıklarını söyledi. 75 milyona hizmet veren bir Kurumda yüzde 76 memnuniyet oranının çok önemli olduğunu ifade ettiler.

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nü aynı çatı altında toplayan 20.05.2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile kurulmuş olup, çalışmalarını tüm personelinin katılımıyla, bireysel ve kurumsal enerjisini ortaya koyarak vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermek amacıyla sürdürmektedir.Sosyal Güvenlik Kurumu; devlet memurları, hizmet akdine göre ücretle çalışanlar, tarım işlerinde ücretle çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ve tarımda kendi hesabına çalışanları kapsayan beş farklı emeklilik rejiminin, aktüeryal olarak hak ve yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir emeklilik rejimine dönüştürülmesidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu açığının GSYH’ye oranı 2002 yılında yüzde 2,27 olarak gerçekleşmiş iken; alınan tedbirler ve uygulamaya konulan politikalar sonucunda 2013 yılındayaklaşık yüzde 1,30 olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu devlet katkısı hariç prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık giderlerini karşılama oranı 2002 yılında yüzde 60,95 iken 2013 yılında yüzde 70’e yaklaşmıştır.

Aktif sigortalı sayısı, 2002 yılında 12 milyon 8 bin iken; 2013 yılında 18 milyon 890 bin’e ulaşmıştır. Pasif sigortalı sayısı ise, 2002 yılında 5 milyon 887 bin iken; 2013 yılında 9 milyon 828 bin’ e ulaşmıştır.

Sosyal güvenliğin en önemli göstergesi olan sosyal güvenlik kapsamındaki değişim 2002 yılında 66 milyon 439 bin olan nüfusun yüzde 70,8’i oranında 47 milyon 66 bini sosyal güvenlik kapsamında iken; bugün itibarıyla 75 milyon 627 bin olan nüfusun yüzde 98,9’una tekabül eden 74 milyon 773 bini sosyal güvenlik kapsamına alınmış bulunmaktadır.

Banka kuyruklarını bitirdik. Emeklilerimiz yaşlılarımız banka kuyruklarında beklemelerine gerek yok. Hatta isterlerse emeklilerinmizin maaşını evlerine getirip teslim ediyoruz. E- reçete  uygulamasına geçtik.

Reform sürecinde 60 Sosyal güvenlik İl müdürlüğü 485 Sosyal güvenlik merkez müdürlüğü hizmet binası yeni komsepte göre onarılmış veya yeniden yapılmıştır. Artık Sosyal güvenlik kurumu çok daha modern binalarda vatandaşımıza hizmet verilmektedir.

Önceden sadece il merkezlerinde hizmet verilirken şimdi ise 485 Sosyal güvenlik merkez müdürlüğü ile hizmeti vatandaşın ayağına götürdük.

Sosyal güvenlik anlamında ülkemiz bir çok gelişmiş Avrupa ve batı ülkelerinden çok daha iyi durumdadır. 

 

 

Fotoğraf Galerisi: