Abdurrahman ZEYNAL Konferansı

Eğitimci, Araştırmacı Yazar Abdurrahman ZEYNAL 17 Mayıs 2014 Cumartesi günü Vakfımız Konferans Salonunda "Ermeni Meselesi Nedir, Ne Değildir?" konulu bir konferans verdi.

 

Anahaberyorum İnternet Gazetemizin de yazarlarından olan Sayın ZEYNAL, 1915 olaylarının 100. Yılına yaklaştığımız bu günlerde Ermeni Diasporasının Türkiye aleyhine Dünyada kamuoyu oluşturmak amacı ile çok sinsi ve etkili bir propaganda çalışması yaptığını belirtti.

Konuşmasını “12 Şubat'tan 12 Mart'a Tarih Boyunca Erzurum Yöresinde Ermeni Mezalimi” inden kesitlerle anlattı.

Önümüzdeki yıl 1915 olaylarının 100. Yılı olması münasebetiyle Ermeni Diyasporası büyük eylemlere hazırlanmaktadır. Bu mesele önemlidir.

Erzurum'a gelen yabancılara Ermeni Meselesini anlattığımızda "Biz bu meseleyi böyle bilmiyorduk" diyorlar.

Ermenilerle ilgili Bizans Kralı Mavrikos; " İçimize fitne sokan Ermeniler bu topraklarda yaşıyorlar. Bunları Trakya'ya sürelim, orada öldüklerini duyarsak düşmanlarımız öldü deriz" sözünü M. S. 600'lü yıllarda söylemiştir.

Fransız İhtilalıyla başlayan akım Ermenileri de etkiliyor. 1863'te çıkan Ermeni Nizamnamesi ile Ermeniler okullar açmaya başlıyorlar ve misyonerlerin kontrolüne giriyorlar.

Ermeniler askerlikten muaf oldukları için ticaret yapıyorlar ve zengin oluyorlar. Ermeniler refah içinde yaşarken Anadolu köylüleri sefalet içinde yaşadıklarını görüyoruz.

Ruslar 93 Harbinde şimdiki adı Erivan (eski adı Revan) şehrine geldiklerinde şehri camileri, hanları ve hamamlarıyla bir Müslüman şehri olarak görüyorlar. Ruslar bu bölgeye Ermenileri yerleştirerek işe başlıyorlar.

Ermenilerin ilk ihaneti Erzurum Tabyalarına Rus askerlerini sokarak 1600 askerimizin süngülerle şehit olmalarına sebep olmalarıdır.

Ermenilerin ilk kurdukları çete "Kara Haç" çetesidir. Bu çete ile silahlı mücadeleye başlıyorlar. Daha sonra Tiflis'te Taşnaklar çetesi Rus ermeni zenginler tarafından kurulmuştur. Bu çete "denizde denize büyük ermeni devleti" hedeflerini ilan etmiştir.

Ermeniler Sanasaryan Mektepleri kuruyor ve bu okulların öğretmenleri Amerikada yetiştiriliyor.

1914 Haziranında Erzurum'da Taşnaklar bir ay süren bir kongre yapıyorlar. Aldıkları en önemli karar Osmanlı Devletiyle savaş çıktığında Ruslara iltihak olunması ve Erzurum halkının tamamının öldürülmesidir.

Ermeniler çete faaliyetleriyle on binlerce Müslüman’ı katlediyorlar. Osmanlı Devleti çete üyelerini tutuklama kararı alıyor. Osmanlı Devleti isyan edenlere karşı meşru müdafaa hakkını kullanarak karşı mücadele kararı alıyor. Ermeni mezalimi çeteler tarafından yapılması sürecinde ilk önce Müslüman ahali göç etmiştir. Bu zorunlu göçü ilk yaşayan Müslümanlar yollarda açıktan ve çeşitli hastalıklardan ölüyorlar.

Ermeniler tehcir edilmesi bu olayların sonunda gerçekleşmiştir.

Ruslar batı cephesini terk edince bütün silahlarını Ermenilere bırakmıştır.  Ermeni çeteler bu silahlarla Müslüman köyleri basıp katletmeye başlıyorlar. Tarlalarda açtıkları çukurlara sivil Müslüman ahaliden öldürdükleri binlerce insanı atıyorlar. Camilere, ağıllara doldurdukları binlerce insanı anlatılması zor yöntemlerle katlediyorlar.  Her yerden yanık insan eti kokusu yayılıyor. Erzurum’da bir gecede on bin insan öldürülmüştür.  Ermeni mücadelesi başladığında Erzurum şehir nüfusu 83 bin iken savaş sonundaki nüfus 8 bindir.

Hınçaklar, Taşnaklar çetelerinin işledikleri cinayetler Fransız, Rus, İtalyan desteğiyle yapılmıştır. Erzurum ve yöresinde yapılan ermeni katliamlarına karşı Alvarlı Efe Hazretleri olarak bilinen Muhammed Lütfü Efendi Ermeni saldırılarına karşı silahlı bir milis güç oluşturarak hocalık ve şairliği yanında milis liderliği de yapmıştır.

Tarihi ve insanımızı iyi bilen siyasetçilere ihtiyacımız var. Diplomasinin iki tarafı keskin kılıç ve kılıçların altı da cehennem ateşi bilinip öyle siyaset yapılmalıdır. 

 

 

Fotoğraf Galerisi: