Burs Başvurusu

Anadolu Eğitim, Kültür ve Bilim VAKFI olarak verdiğimiz  'Eğitim Bursu' başvurusu 20-29 Eylül 2018 tarihleri arasında olup, Ankara bölgesinde okuyan öğenciler Genel Merkeze ŞAHSEN başvuru yapacaklardır. Ankara dışındaki okuyan öğrenciler ise belgelerini posta ve kargo yoluyla Vakıf Genel Merkezine gönderebilirler. 
 
Burslar Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencilere verilecektir.
 
Burs Verilecek Öğrencilerde Aranan Nitelikler
MADDE 7 - (1) Burs alacak öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
-Gelir düzeyi düşük olmak, 
-Asgari başarı koşullarına haiz olmak,
(Bir önceki yıl not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.50, 100 üzerinden 65 olması)
-Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, 
(kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)
-Adli sicil kaydı bulunmamak,
-Vakıf ve Özel Üniversite öğrencileri burs başvurusunda bulunamazlar. ( Tam Burslular Hariç ) 
 
Burs Başvurusunda Öğrencilerden İstenecek Belgeler
MADDE 8 - (1) Burs başvurusu yapan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:
-Nüfus cüzdanı örneği, 
-Adli Sicil Belgesi, (E-Devletten alınabilir)
-İkametgâh
-Yükseköğretime yeni başlayan adayların ÖSYM sonuç belgesi çıktısı ve okul giriş başarı sıralamasını gösteren belge,
-Yükseköğretim ara sınıf adayları için başarı belgesi olarak tanımlanan son ders yılı veya yarıyıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belge, (transkript)
-Öğrenci belgesi,
-Ailenin gelir durumunu gösterir resmi belgesi.
-2 Adet vesikalık fotoğraf
 
Vakıf Genel Merkezi:
Strazburg Caddesi No: 44/10 Sıhhiye/ANKARA
Telefon: 0312 230 5617